ThesisbluesSinds van­mor­gen kwart na negen ben ik, onder lichte dwang van, dan toch ein­delijk begonnen met het op papi­er zetten van mijn the­sis. Men­taal zit alles reeds pri­ma in elka­ar maar daar heeft natu­urlijk nie­mand wat aan. Na het laat­ste exa­m­en zat ‘het plan’ even­t­jes in een dip­je, maar de eind­bal­ans van deze week zou ik toch al lichtelijk posi­tief dur­ven noe­men. De fun­der­ing lag al een tijd­je en nu ben ik ein­delijk begin­nen met­sen.

Van­daag is 3 juli, wat wil zeggen dat er net geen maand meer over is om op 2 augus­tus ten laat­ste klaar te zijn. Het moet klaar zijn. Zeven­tien pagina’s op één dag is natu­urlijk niet slecht, maar een voor­wo­ord, dankwo­ord en inlei­d­ing zijn natu­urlijk niet zo moeil­ijk. Hoe het verder gaat zal nog wel vol­gen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.