Iets over elf uur ’s avonds is het nu.Ik voor­spel dat bin­nen twaalf uur mijn laat­ste exa­m­en gedaan is. De gevol­gen van deze gebeurte­nis zullen niet te overzien zijn. Wan­neer ik terug op kot aankom zal mijn lief­ste Loes namelijk van de par­tij zijn, na enkele veel te lange weken afwezigheid.

Verder voor­spel ik dat er lekker gekookt zal wor­den mor­gen­mid­dag – een mij voor­lop­ig nog onbek­end recept.

Voor de rest van de dag zie ik aller­lei din­gen op stapel staan, niet in het minst iets dat wat met veel blauw en groen te mak­en heeft. Zou het kun­nen..?

De Blaarmeersen in Gent

Aangezien het water er tamelijk diep kan zijn, zou het best kun­nen gebeuren dat ik enkele dagen niet meer opduik. En wie mee wil moet maar con­tact opne­men. *wijst*

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.