Iets over elf uur ’s avonds is het nu.Ik voorspel dat binnen twaalf uur mijn laatste examen gedaan is. De gevolgen van deze gebeurtenis zullen niet te overzien zijn. Wanneer ik terug op kot aankom zal mijn liefste Loes namelijk van de partij zijn, na enkele veel te lange weken afwezigheid.

Verder voorspel ik dat er lekker gekookt zal worden morgenmiddag – een mij voorlopig nog onbekend recept.

Voor de rest van de dag zie ik allerlei dingen op stapel staan, niet in het minst iets dat wat met veel blauw en groen te maken heeft. Zou het kunnen..?

De Blaarmeersen in Gent

Aangezien het water er tamelijk diep kan zijn, zou het best kunnen gebeuren dat ik enkele dagen niet meer opduik. En wie mee wil moet maar contact opnemen. *wijst*

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.