En maar wachten

(12u59) Daar­net ging ik even naar buiten om de post­bus leeg te mak­en. Tussen een hele stapel rekenin­gen, fold­ert­jes, verkiez­ings­brol van de N‑VA en de streekkrant zat ook een enveloppe met het herken­bare logo van de Uni­ver­siteit Gent. Te dun om een pun­ten­brief te bevat­ten, maar de span­ning was er niet min­der op. Prof. Dr. …

Zij die sterven gaan

… requi­escat in pace. Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. ‘Het is gezien,’ mom­pelde hij, ‘het is niet onopge­merkt gebleven.’ Hij strek­te zich uit en viel in een diepe slaap. RIP Ger­ard Reve, en nog vele fijne Avon­den toegewenst. RIP Sil­vio Berlus­coni, hopelijk zeur je niet al te lang. RIP Ariel …

Terug naar Gent

Het is onder­tussen alweer enkele weken gele­den sinds ik met de auto tot in Oost-Vlaan­deren reed. Don­derdag verwacht­en ze me opnieuw, dan moet ik me gaan inschri­jven voor de exa­m­ens. Dat wil zeggen: ander­half uur in de auto of twee uur treinen. Toch spi­jtig dat die inschri­jv­ing niet dig­i­taal kan, het zou me ontzettend veel …

Eduserv down bij UGent

Het was wel even­t­jes ver­schi­eten, omdat ik dacht dat m’n web­space gewist was, maar blijk­baar lag het gewoon aan de serv­er van UGent. 16u45: De stu­den­tenserv­er eduserv is wegens een crash voor onbepaalde tijd niet beschik­baar. E‑mail en H‑schijven zijn niet bruik­baar, inter­ac­tieve login is onmo­gelijk. Appli­caties op Athena zijn bruik­baar, maar u ziet een …

Opsporing verzocht

Afgelopen woens­dag kreeg ik er nog een com­pli­men­t­je over, toen ik me ging herin­schri­jven aan de UGent. En van­daag, toen ik van de bus stapte, kon ik em niet meer vin­den. Mijn mooie met­al­en vulpen die ik ooit nog van Loes cadeau kreeg is ver­loren gegaan. Ramp-o-ramp! Het gebeurde vol­gens mij op de bus van …