Afgelopen don­derdag waren we aan­wezig bij Ide­al­abs voor een screen­ing van The Start­up Kids. Deze doc­u­men­taire schetst een beeld van jonge onderne­mers in de Verenigde Stat­en en Europa. Aan bod komen de oprichters van o.a. Vimeo, Sound­cloud, Kiip, InDinero, Drop­box, Foodspot­ting, etc. We kwa­men te weten hoe en waarom zij hun bedri­jf opricht­ten.

Deze doc­u­men­taire was een idee van twee IJs­landse cre­atievelin­gen, Vala Hall­dors­dot­tir en Ses­sel­ja Vil­h­jalms­dot­tir. IJs­land werd zwaar getrof­fen door de economis­che recessie. Met hun film hopen zij jonge mensen te motiv­eren om hun eigen dromen en ideeën na te streven.

The Startup Kids

Heel erg inter­es­sant alle­maal. Maar telkens wan­neer ik dit soort reportages zie maak ik vanzelf de nuance naar onze Bel­gis­che schaal. Veel Vlaamse ‘ven­ture cap­i­tal­ists’ ken ik niet. Je moet al over de juiste over­hei­d­scon­nec­ties beschikken om genoeg finan­ciële ste­un te ver­garen. Uit de dis­cussie achter­af bleken nog meer mensen met dezelfde vra­gen te worste­len.

Andere argu­menten die boven kwa­men nuanceer­den de mogelijke impact van een Bel­gis­che onder­mening. Een te kleine markt, teveel admin­is­tratie, lage kans op win­st­gevend­heid, … het gek­ende ver­haal. Mijn bij­drage was de nunance dat je alti­jd een langzame tran­si­tie kan inlassen vanu­it je vaste baan naar volledi­ge zelf­s­tandigheid. Jij weet zelf best wan­neer jouw cre­atie of ser­vice volledig rend­abel is. Bek­ijk je het op die manier, dan vallen al heel wat onzek­er­he­den weg.

Deze screen­ing werd mede mogelijk gemaakt door Argus­labs. De volledi­ge film zal online beschik­baar zijn vanaf maart 2013.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *