The Empire Brokeback

C3PO en R2D2 (Star Wars)Vanavond reiken ze in Hol­ly­wood naar jaar­lijkse gewoonte de Oscars uit. Een van de belan­grijk­ste genom­i­neer­den is Broke­back Moun­tain, die genom­i­neerd is in maar lief­st 8 cat­e­gorieën, waaron­der die voor beste film.

Dat een film pop­u­lair is kan je tegen­wo­ordig al gauw aflei­den uit het aan­tal par­o­dieën dat opduikt. Denk maar aan de ama­teur­film­p­jes die ten tijde van Lord of the Rings wer­den gemaakt. Ook met BBM is het dus niet anders, wan­neer je deze reeks bek­ijkt. Om u alvast een voors­maak­je te geven, vol­gt hier een ver­sie met C‑3PO en R2-D2 in de hoof­drol.

It was a friend­ship… that became a rebel alliance. It’s the great­est love sto­ry nev­er told. A par­o­dy of the “Broke­back Moun­tain” trail­er, star­ring C‑3PO and R2-D2.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.