Stroomonderbreking

Kaars en kaarslichtHalf tien ’s avonds, alle licht­en in huis flikkeren onheil­spel­lend aan en uit. Een half uurt­je lat­er staat de man van de elec­triciteits­di­enst aan de deur om te vertellen dat bin­nen onbepaalde tijd de elek­triciteit in onze wijk zal wor­den afges­loten: geen ver­licht­ing, geen diepvries, geen inter­net.

Ik maak er mij hele­maal niet druk om. Het is eens iets anders. Nu kan je ten­min­ste nog eens wat ster­ren aan de hemel zien, en al dat kaarslicht is eigen­lijk wel ontzettend gezel­lig. Iemand die zin heeft in een gezel­lig pot­je Risk?

5 novem­ber: Een grote stroomon­der­brek­ing legde gis­teren een deel van West-Europa plat. Miljoe­nen mensen zouden in het donker hebben gezeten. Gaat dit bij ons net zo’n trend wor­den als aan de overkant van de grote plas?

6 novem­ber: Ook in enkele Vlaams-Bra­bantse gemeen­ten viel vanavond de stroom uit. De kans op die kleine baby­boom bin­nen negen maan­den lijkt dus met de dag grot­er te wor­den.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

8 reacties

 1. You, fuck off, and the horse you ride and all your degrees, who the fuck cares about it? What is this for? to show how fuck­ing smart you are? you, look, he know a lot-a-bout greeks. Who the fuck are the greeks, where are them? What do you know? Who the fuck cares about you? i mean, i would be your friend, why would i need you? why would any­one need you? FUCK OFF, why dont you come the Chile on vaca­tions, learn to live!

  1. Vol­gens mij is anony­mus heel kwaad op u of heeft hij net spam ver­stu­urd met de ver­bor­gen reclame om naar Chilie op vakantie te gaan. Vrien­delijke mensen daar in die streek hoor …

   1. Deze anony­mous mag van mij gerust bli­jven staan. Hij is wel onbeschoft maar de com­men­taar is zo bizar: paar­den, Grieken, vakantie in Chili. Ik klik liev­er niet op de delete-knop dus laat maar lekker staan.

  1. Een nieuwe baby­boom, dat zou wat zijn. En ik zou het wel fijn vin­den moest ik er nog een klein broert­je bijkri­j­gen. Of pa en ma er ook zo over denken is natu­urlijk een andere zaak.

   @ Anony­mous: Ook een pret­tige dag. :)

 2. Tidj,

  Sor­ry to spam this post, but where this you fin your tem­plate? Espe­cial­ly how the hell can make the com­ments stars?:)

  Regards

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *