PoetryThe original version of this poem was written by Jerrold H. Zar in 1992. An unsophisticated spell checker will find little or no fault with this poem because it checks words in isolation.

Eye have a spelling chequer,
It came with my Pea Sea.
It plane lee marks four my revue
Miss Steaks I can knot sea.

Eye strike the quays and type a whirred
And weight four it two say
Weather eye am write oar wrong
It tells me straight a weigh.

Eye ran this poem threw it,
Your shore real glad two no.
Its vary polished in its weigh.
My chequer tolled me sew.

A chequer is a bless thing,
It freeze yew lodes of thyme.
It helps me right all stiles of righting,
And aides me when eye rime.

Each frays come posed up on my screen
Eye trussed too bee a joule.
The chequer pours o’er every word
Two cheque sum spelling rule.

A more sophisticated spell checker will make use of a language model to consider the context in which a word occurs.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.