Regen op een vensterraam

Vanmor­gen luis­ter­de ik met een half oor naar de radio. De enige zen­der die door de woonkamer speelt is Radio 1.1Ik luis­ter graag naar de programma’s van Radio 1. Zo ben je “meteen mee” met het nieuws van de dag. Ook durf ik al eens de tele­foon nemen en in een uitzend­ing opduiken. Op zater­dagvoormid­dag luis­ter ik door­gaans naar Vox. Daar ont­dek je al eens mooie nieuwe num­mers. Zo ook van­daag.

De dromerige tonen en hon­ing­zoete stem van zan­geres Esmé Bos waren een aan­ge­name ver­rass­ing. M’n Spaans is net goed genoeg om te begri­jpen waar Ha Llovi­do (‘het regende’) over gaat. De tekst is een vri­je bew­erk­ing van een oud­er num­mer van Pedro Guer­ra. Voor die slechte ver­staan­der is er eve­neens een strofe in het Ned­er­lands.

Het heeft gere­gend knikkers kaarsen kogels ramen reuzen rozen vlam­men vlokken vogels
Het heeft gere­gend lied­jes liefde lijven man­nen manen mon­den laat me bij je bli­jven
Zoveel meer zou het kun­nen zijn
Zoveel meer had het kun­nen zijn
Zoveel meer zou het kun­nen zijn

Naar mijn gevoel past dit trage num­mer per­fect bij deze koude herf­stda­gen en donker wor­dende dagen. De alliter­erende tekst zorgt dan weer voor een opti­mistis­che kwinkslag.

Más ten­drá que ser más

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

  1. Dankjew­el Gigapix­el. Uit­er­aard heb ik tij­dens het schri­jven van dit korte bericht ook even de orig­inele ver­sies erbij genomen. Daar­bij moet ik eerlijk toegeven dat de ver­si van Mari­na Rosell het beste klinkt. Dat ligt wellicht aan de mooie pian­otoet­sen in het begin. Bij het orig­i­neel van Pedro Guer­ra kri­jg ik het gevoel dat het ritme niet hele­maal juist zit. Hij zingt soms met inge­houden adem, en op die manier kan ik zelf niet alti­jd cor­rect meezin­gen.

   1. Ik vind de ver­sie van Esmé mooier dan het orig­inele… Wat niet vaak het geval is… Zelfs nu in de lente met deze rege­nachtige dagen best te smak­en (alti­jd eigen­lijk). Wat ik zo mooi vind, is de breek­bare manier en het trage ritme… Bij het orig­inele van Pedro Guer­ra klopt er inder­daad iets niet aan het ritme. Mari­na Rosell is ook mmoi… Maar geef mij toch maar Esmé… 1000x mooier…

    1. Er zit een zekere cadans in de tekst bedoel je. Telkens zes tellen, door­bro­ken door het refrein dat iets langer duurt. Zo had ik het nog niet bekeken, maar je hebt wel gelijk.

     1. 1000 maal mari­na rossel geho­ord. stu­it nu pas op de orig­inele ver­sie.
      Ik merk daar niets van dat er iets niet klopt in het ritme.
      Vind de ver­sie van esmee bos te traag, het puntige van het lied zwakt zo wat af. Wel heel leuk dat stuk­je ned­er­lands erin.

      Overi­gens Sti­jn, die cd ha llovi­do van mari­na rossel bevat louter juweelt­jes.
      Ik ken nie­mand die de a’s o’s en oe’s zo mooi uit de mond laat rollen
      grt Wim

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *