Rookverbod in de horeca

Rookverbod in België horecaEen avond­je uit is alti­jd leuk maar thuiskomen met naar rook stink­ende kleren is dat alles­be­halve. Dan doe je al eens iets knap en kan je het enkele uren lat­er alweer in de was­ma­chine steken. Bah! Ook roken en eten gaan niet samen. Ik begri­jp niet hoe mensen kun­nen bew­eren dat zoi­ets beter smaakt.

Na het mod­el van onder­meer Ier­land (juj), Noor­we­gen, Ital­ië, Mal­ta en Zwe­den onder­zocht te hebben, besloot min­is­ter van Volks­ge­zond­heid Rudy Demotte dan toch de knoop door te hakken en ook de hore­ca rookvrij te mak­en. Vanaf 1 jan­u­ari 2007 mag er niet meer gerookt wor­den in de Bel­gis­che hore­ca. Roken mag enkel nog in een aparte rookkamer. Met deze nieuwe regels wil de over­heid de niet-rokers bescher­men tegen de schadelijke effecten van tabak­srook. Ik vraag me alleen af hoe men dit zal afd­win­gen en con­trol­eren.

De pre­cieze regel­gev­ing en uit­zon­derin­gen staan op de web­site van volks­ge­zond­heid. Er bestaat overi­gens ook een grap­pig film­p­je over een boer met smorende kip­pen en varkens. “Ut min oto!”

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

14 reacties

 1. Ik kan ergens begri­jpen dat de rokers spreken van een hek­sen­jacht, maar ik vind dat de nt-rokers in deze op hun strepen mogen staan. Als je betaalt om uit te eten, dan wil je dat ook doen in een aan­ge­name omgev­ing, zon­der rookhin­der!

  1. Groot gelijk. En dan rep ik nog met geen woord over de schadelijkheid van al die tabak­slucht. Van mij mogen rokers zich doo­d­paf­fen, maar wan­neer ze al doende een dag, een maand of een jaar van mijn lev­en afpakken dan toch liev­er een ver­bod.

 2. Ik vrees ook een beet­je voor de haal­baarheid van deze maa­tregel. Er waren nu al regels, zoals een ver­plichte rokers- en niet-roker­szone die zo goed als nooit nageleefd werd. Boven­di­en bli­jft het jam­mer dat men in gele­gen­heden waar er “lichte snacks” geserveerd wor­den (een fri­etkot, een pastabar,…) wel nog gerookt mag wor­den.

  Demotte bestem­pelt dit ver­bod ook als een over­gangs­maa­tregel naar een alge­heel ver­bod op roken in de hore­ca, maar ik vraag me af hoe hij lat­er dergelijk ver­bod verkocht kri­jgt als cafés en andere gele­gen­heden nu in de buidel tas­ten voor een afzui­gin­stal­latie. Hij had beter het voor­beeld van andere Europese lan­den gevol­gd en meteen een volledig rookver­bod in de hore­ca afgekondigd.

  Stom voor­beeld: je gaat naar een ver­gader­ing van een of andere verenig­ing (als geën­gageerde mede­mens ;-)) waar­na meestal nog iets gedronken wordt, op café uit­er­aard: je propere goe­druik­ende kleren van tij­dens de ver­gader­ing zijn ook direct om zeep. Je kan daar maar moeil­ijk toekomen met je reeds stink­ende kleren die je nor­maal nog wel s zou aan­doen op een fuif of zo.

  1. You gravedig­ger, you. Vol­gens mij ben jij, Les­ley, nog hele­maal niet oud genoeg om al een pak­je sigaret­ten te mogen kopen, als ik jouw schri­jf­sti­jl zo even beo­ordeel. (: Nog even­t­jes en dan mag je zoveel paf­fen als je wil. Can­cer ftw!

 3. Roken is een keuze. Niet-roken blijk­baar niet, omdat je alti­jd lastig gevallen wordt met ander­mans rook en onge­zonde lev­enskeuzes. Ik juich toe dat ook hier in Ned­er­land bin­nenko­rt (01/07/08) het rookver­bod in de hore­ca van kracht gaat.
  Nu kan ik gaan uit eten zon­der daar­na te stinken, of een ast­ma-aan­val te kri­j­gen. Ik tel de dagen af!

  1. Ik geef je volledig gelijk. Niks zo irri­tant als je beste kleren aan­doen voor een avond­je uit, om ze daar­na meteen weer in de was­ma­chine te moeten steken.

   Roken op restau­rant is al hele­maal not done. De smaak van je lekkere eten gaat hele­maal ver­loren als er iemand een dikke sigaar opsteekt.

   Het is posi­tief dat Ned­er­land nu ook een stap zal zetten in deze richt­ing.

    1. Op de Volk­skrant­blog staat ook een bericht­je hierover bij Rapansnooi

 4. beste regel nieuwe regel die aange­maakt is na de laat­ste verkiezin­gen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *