Groot Dictee der Nederlandse Taal 2006Vanavond is het opnieuw Groot Dictee. Net als vorig jaar zal het hele dictee live te volgen zijn op Canvas, of via hun online stream. Binnen enkele minuten starten we. Ik ben benieuwd of ik beter ga doen dan vorig jaar. Die kans lijkt me echter heel héél klein. Vorige keer had ik nog geluk omdat de tekst me een beetje lag. Dit jaar zou het over exotische cocktails en dj’s gaan. En dan zijn er nog die onvermijdelijke dt-fouten.

Titel: Een soapopera

De vrouw die het hippe grand-café grand café binnenliep, een miss Twiggy twiggy aan de goede kant van de veertig, was smaakvol uitgedost in een bordeauxrode deux-pièce deux-pièces en een blouse met ovale vlakken, het precieuze gezicht perfect in de make-up. [3]

Op de bühne van het horeca-etablissement stond een disc-jockey diskjockey die death metal deathmetal en francofone hip-hop-nummers hiphopnummers mixte tot een eclectische brei brij; een a-muzikaal amuzikaal karweitje waarvan nochtans al menige live-opname liveopname was gemaakt. [6]

Temidden Te midden van de pretmakende pret makende jongelui leek praten ten ene male enenmale onmogelijk, maar ondanks de ten hemel schreiende tenhemelschreiende herrie wist de bij de ober in het gevlei gevlij gekomen vrouw een breezer en een schaaltje petit fours petitfours te bemachtigen. [6]

Ze keek wel haast welhaast smachtend naar de deur, maar werd bij wijlen bijwijlen afgeleidt afgeleid door een slecht afgerichte doberman-pincher dobermannpincher die niet alleen stonk maar eens temeer te meer met continu geblaf het biedjuchelen beatjuggelen versteerde versjteerde. [7]

Daardoor mistte miste ze de entree van een wat fijngebouwde, wat oudere man – Harry Potter-brilletje harrypotterbrilletje onder een cabaretesque cabareteske coupe van witte krullen – die bij de bar zijn stereotiepe caipirinha bestelde voordat hij haar ontwaarde. [3]

Hij zoende haar vluchtig en begon haar op even onheuse als dedenieuse dedaigneuze wijze toe te spreken: dat gedoe van Cupido met zijn pijl en boog pijl-en-boog was over en uit; het verplichtte hem hun ontwrichte latrelatie te beëindigen. [2]

Zij wist zo een-twee-drie geen ad-remme ad remme riposte te bedenken, maar verkocht hem een volmaakt kletsende oorvijg; hij belandde op de grond zodat hij, klemgeraakt klem geraakt tussen het meubilair, er uitzag eruitzag als een knock-out geslagen bokser. [3]

Hij kreunde, en terwijl de muziek uitfade uitfadede, haastte zij zich verdwaasd de zaak uit – onder applaus, dat wel, en toen zij de drempel overging en half buiten stond buitenstond, was nog net te horen dat ze hem halfluid uitmaakte voor guppy. [2]

Dat het was potverdekke niet makkelijk was zal nu wel duidelijk zijn. Met 32 fouten deed ik dubbel zo slecht als vorig jaar (16), en ook net iets slechter dan het gemiddelde van vanavond (30).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

      1. Ik had toch 1 foutje minder dan jij :-p

        Tip voor volgende keer: zoveelmogelijkaanelkaarschrijven…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *