Pulp Politicians

Dit is Pulp Fic­tion maar met andere per­son­ages en dialo­gen. Grap­pig genoeg voor onder de mid­dag.

Ook eens kijken? Klik hier.

Star­ring: George W. Bush, Col­in Pow­ell, Osama bin Laden, Bill Clin­ton & Mon­i­ca Lewin­sky, Al Gore, Con­doleez­za Rice, Dick Cheney, Don­ald Rums­feld, Jesse Jack­son, Rush Lim­baugh, John Ker­ry & John McCain.

    Gepubliceerd door Stijn Vogels

    Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.