Osama Bin Laden is dood

Staatsvi­jand num­mer 1 Osama Bin Laden werd gis­teren in Abbot­tabad doo­dgeschoten na de heli­copter­aan­val van een spe­ci­aal com­man­do van de Verenigde Stat­en. Dat maak­te Barack Oba­ma bek­end in onder­staande speech (9′ 28″).

Begrafenis op zee

“I’ve nev­er wished a man dead, but I have read some obit­u­ar­ies with great plea­sure.” — Mark Twain

Het lichaam van de lei­der van Al-Qai­da kreeg onder­tussen een zee­mans­graf, waarschi­jn­lijk om ado­ratie en verering als marte­laar te voorkomen. Het lijkt me ook erg twi­jfelachtig dat er ergens een land was dat hem zou willen begraven hebben op haar grondge­bied.

Reacties

Het inter­net kwam alvast in beweg­ing met een hele reeks komis­che afbeeldin­gen.
Barack Obama kills Osama

“Obi-Wan Keno­bi Is Dead”, Darth Vad­er announced at the Impe­r­i­al Palace on Cor­us­cant. “Keno­bi was respon­si­ble for orga­niz­ing the ter­ror­ist act that hijacked the ‘Death Star’ and blew up Alder­aan, so it’s good that he has final­ly been brought to jus­tice.”
Darth Vader podium

Helaas zijn er nog steeds andere dwazen in deze wereld…
Fox: Obama Bin Laden dead

Bij deze sluiten we het boek over Osama bin Laden, en man die sinds sep­tem­ber 2001 steeds min­der en min­der belan­grijk werd.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *