Adviseurs van toekom­stig pres­i­dent Barack Oba­ma mak­en plan­nen om de gevan­genen van Guan­tanamo Bay op Cuba ein­delijk een gerechtelijk pro­ces te geven.

“We can’t put peo­ple in a dun­geon for­ev­er with­out pro­cess­ing whether they deserve to be there.”

Of de Verenigde Stat­en ook daad­w­erke­lijk zullen over­gaan tot de sluit­ing van de Guan­tanamo gevan­ge­nis op Cuba valt echter nog te bezien. Per­soon­lijk hoop ik ten zeer­ste van wel, maar in de realiteit heb ik hier toch serieuze twi­jfels bij.

Guantanamo bay prisoners

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.