Onverdraagzaamheid volgens B. Somers

Bart SomersVLD-voorzitter Bart Somers vandaag in het nieuws:

Allochtone werknemers komen soms in aanraking met racistische, discriminerende, denigrerende opmerkingen van collega’s op de werkvloer. Daar een stukje weerbaar in zijn, niet onmiddellijk op elke provocatie ingaan, kan een werknemer ook sterken op de werkvloer.

In mijn oren klinkt dat als: de werkgever moet niet zozeer tegen racisme optreden, het is de gediscrimeerde werknemer in kwestie die zich een beetje verdraagzamer moet opstellen. Pardon, meneer Somers?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.