Onverdraagzaamheid volgens B. Somers

Bart SomersVLD-voorzit­ter Bart Somers van­daag in het nieuws:

Allochtone werkne­mers komen soms in aan­rak­ing met racis­tis­che, dis­crim­inerende, den­i­gr­erende opmerkin­gen van collega’s op de werkvlo­er. Daar een stuk­je weer­baar in zijn, niet onmid­del­lijk op elke provo­catie ingaan, kan een werkne­mer ook sterken op de werkvlo­er.

In mijn oren klinkt dat als: de werkgev­er moet niet zozeer tegen racisme optre­den, het is de gedis­crimeerde werkne­mer in kwest­ie die zich een beet­je ver­draagza­mer moet opstellen. Par­don, meneer Somers?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.