16 mei 2021

Aardling

Mijn Mondiale Mening

Onverdraagzaamheid volgens B. Somers

Bart SomersVLD-voorzitter Bart Somers vandaag in het nieuws:

Allochtone werknemers komen soms in aanraking met racistische, discriminerende, denigrerende opmerkingen van collega’s op de werkvloer. Daar een stukje weerbaar in zijn, niet onmiddellijk op elke provocatie ingaan, kan een werknemer ook sterken op de werkvloer.

In mijn oren klinkt dat als: de werkgever moet niet zozeer tegen racisme optreden, het is de gediscrimeerde werknemer in kwestie die zich een beetje verdraagzamer moet opstellen. Pardon, meneer Somers?