F1 Indianapolis 2005

Sur­re­al­is­tis­che toe­s­tanden tij­dens de laat­ste grote pri­js For­mule 1 in Indi­anapo­lis: slechts 6 van de 20 wagens gin­gen van start. Een schan­daal.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.