Newspaper Website Design

Newspaper sites can be intriguing to examine from a design perspective. The presentation of their content, both visual and textually, needs to entice visitors to read and click on the advertising. Balancing these different actions can be quite the challenges for design. Smashing Magazine has put together some trends and examples of todays newspaper website designs. There are some good examples here.

newspaper website design

The article further digs into:

  • color schemes
  • header and sidebar banners
  • top navigation
  • tabbed content areas
  • grid-based layouts
  • social media integration
  • comments

Be sure to also check out their Award-Winning Newspaper Designs.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.