Google’s SEO Starter Gids

seoPeo­ple often ask: “What are some sim­ple ways that I can improve my website’s per­for­mance in Google?” This new Search Engine Opti­miza­tion Starter Guide (PDF, 550 kB) by Google cov­ers around a dozen com­mon areas that web­mas­ters might con­sid­er opti­miz­ing.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

6 reacties

 1. Er is nu ook een Ned­er­landse ver­tal­ing van de Zoek­ma­chine Opti­mal­isatie Gids voor Begin­ners beschik­baar:
  http://www.marketbizz.nl/seo-guide-nl.htm

  Met de com­ments van “Mar­ket­shar­er” een doc­u­ment waar iedere SEO-er z’n voordeel kan doen. SEO is niet ingewikkeld, maar je moet er wel wat voor doen…

 2. Er wordt inder­daad hier veel over geschreven en toch heb ik me nog niet lat­en ver­lei­den tot het kopen van een dergelijk SEO boek. Mijn inziens is tegen de tijd dat je het boek gekocht en gelezen hebt, de markt alweer verder en lees je eigen­lijk hoe het vroeger ooit eens was. Er zijn natu­urlijk uit­zon­derin­gen!

 3. A, Bei­de bovenge­noemde Gid­sen zijn geheel GRATIS.
  B. Zoek­ma­chine Algo­rit­men en de markt en/of com­peti­tie wijzi­gen hele­maal niet zo snel. De basis principes zijn al jaren dezelfde.
  C. Snel door­lezen hoeft dus niet, goed door­lezen en het idee er ach­ter­door­gron­den heeft wel zin.

  En nu dus snel naar : Zoek­ma­chine-opti­mal­isatie-gids-nl Je steekt er alti­jd wat van op, zelfs als je een ervaren SEO-er bent of meent te zijn.

 4. Josh: Zelf heb ik ook nog nooit een SEO boek gekocht. Online gid­sen hebben al lang de stri­jd om rel­e­vantie en actu­aliteit ver­loren, ten koste van gedruk­te uit­gaves.

  MarketBizz/MarketSharer: Ik ben me bewust van de rel­e­vantie van uw reac­ties, maar miss­chien toch een beet­je min­der opval­lend linken naar uw eigen pro­ducten. Alvast bedankt.

 5. Heb je dan liev­er dat ik onop­val­lend link ???
  Boveen­di­en is het een gratis ser­vice en geen prod­uct..

 6. I sim­ply desired to thank you so much all over again. I’m not cer­tain what I would have cre­at­ed in the absence of the actu­al tricks doc­u­ment­ed by you regard­ing such a con­cern. It had become the fright­ful cir­cum­stance in my cir­cum­stances, how­ev­er , wit­ness­ing this spe­cial­ized fash­ion you han­dled the issue forced me to cry for con­tent­ment. I am just hap­py for your ser­vice and even trust you rec­og­nize what a great job that you’re accom­plish­ing teach­ing oth­er indi­vid­u­als with the aid of your blog post. Most prob­a­bly you haven’t come across all of us.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *