George W. BushVan­mid­dag zag ik een geweldig stuk­je kome­die. Het was een recente aflev­er­ing van the Dai­ly Show, van enkele weken gele­den schat ik. Bush gaf een speech over zijn toekom­stig energiebeleid, en ik kwam niet bij van het lachen. Vooral de eerste min­u­ut was hilar­isch.

Dubya begon met:

We need to get on a path, away from the fos­sil fuel econ­o­my.

Klonk goed, veel­belovend. Dan ging ie verder, en kwam het beste stuk­je:

I have asked Con­gres for more then 2 bil­lion dol­lars over ten years, for my coal research ini­tia­tive.

Wat hoor ik daar? Kolen? Is dat dan geen fos­siele brand­stof? Schri­jft hij zelf zijn speech­es? Jeezes, vol­gens mij heeft zijn lobot­o­mist een stuk­je teveel weggesne­den. Prak­tisch alles, om pre­cies te zijn. Meer trouwens bij Won­kette.

Het goede nieuws is: als de Amerika­nen terug kolen gaan gebruiken kan dat een serieuze stim­u­lans zijn voor de Lim­burgse economie. Als de Kem­pense Steenkoolmi­j­nen terug ope­nen kan men alle ille­galen daar opvan­gen, en dan doet men meteen ook iets aan dat ‘onvei­lighei­ds­gevoel’ op straat. *ironie*

Post­scrip­tum: Moest er iemand de volledi­ge tekst van deze speech kun­nen vin­den, zou ik een linkje in de com­men­taar zeer op pri­js stellen.

Update: Dankuwel Bart voor die link.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.