BlogWie blogt of een eigen site heeft, moet zich volgens de letter van de wet laten registreren en daarbij 25 euro betalen aan de privacycommissie. Het gaat om de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze is van toepassing op bijna alle sites of blogs met een reactieformulier of een bezoekersteller. De privacycommissie, de organisatie die de naleving van de privacywetten in ons land controleert, is niet van plan om een kruistocht te beginnen. Maar zij zegt dat het wel degelijk om een lacune in de wet gaat.

Het reactieformulier zoals dit op duizenden sites te vinden is, lijkt de grootste dooddoener voor de wet. Zo’n formulier valt onder het elektronisch verzamelen en verwerken van gegevens; zelfs wanneer iemand dit vrijwillig invult. Ook een script waarmee het aantal bezoekers wordt geteld valt hieronder, zodra de IP-adressen zichtbaar zijn voor de beheerder.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.