Once upon a time

Tien jaar gele­den ver­scheen mijn eerste bericht op dit blog. Toen nog onder een andere naam, op een ander plat­form, in wat nu een ander lev­en lijkt. Van dat alles resten enkel herin­ner­in­gen, en hier en daar een ver­loren screen­shot. Al het andere ging ver­loren tij­dens daaropvol­gende ver­huizin­gen. In mijn terug­b­lik wil ik niet zozeer focussen op cijfers, want die zijn waarde­loos zon­der de bijhorende ver­halen.

Wat is de waarde van schri­jven? Wat is de waarde van je mening delen in een dig­i­tale wereld? Wat hoop je te bereiken met jouw woor­den? Alle­maal vra­gen waar ik doorheen de jaren regel­matig opnieuw op stootte. Je eerste idee blijkt meestal het beste: een mix van extern geheugen voor mezelf en infor­matie waar­van ik denk dat anderen er ook wat aan hebben.

Daar­naast blijkt een eigen web­site onder­houden een goede leer­school voor his­tori­ci zon­der duidelijke per­spec­tieven op een baan met toekomst. Tek­sten her­for­materen leert je de basis van opmaak in HTML en infor­matie struc­tur­eren. Niet tevre­den met het stan­daard design brengt je in de wateren van web­de­sign en CSS. Eigen host­ing zoeken laat je zien wat het is om max­i­male per­for­mance te persen uit een beperk­te hoeveel­heid serv­er resources. U afvra­gen waar al die reageerders toch van­daan komen doet je verzeilen in de won­dere wereld van web­analyse. En voor je het weet bemachtig je een job in een sec­tor die voor­di­en ontoe­ganke­lijk leek. Het kan al eens verk­eren.

Dit gebeurde alle­maal per toe­val. Ik ging zek­er niet doel­be­wust op zoek naar deze of gene ken­nis. Het kwam alle­maal maar een beet­je… vanzelf. Auto­di­dact en zo. Geen idee wat de vol­gende tien jaren zullen wor­den. Maar als ik merk hoe mijn vorige keuzes telkens de juiste bleken te zijn, dan maak ik me geen zor­gen om wat komen zal.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *