With a pop­u­la­tion of only 1.8 mil­lion peo­ple, Koso­vo has sent more of its young peo­ple per capi­ta than any oth­er coun­try to fight and die in Iraq and Syr­ia. Since 2012, some 314 Koso­vars have joined the Islam­ic State, includ­ing two sui­cide bombers, 44 women and 28 chil­dren. Even Bel­gium, wide­ly seen as a hotbed of extrem­ism after the attacks on Paris and Brus­sels, lags behind it in the recruit­ment rank­ings.

As detailed by Car­lot­ta Gall in a recent arti­cle in The Times, Koso­vo is in this posi­tion large­ly because Sau­di Ara­bia and oth­er Per­sian Gulf states have spent years devel­op­ing and fund­ing a net­work of imams, mosques and secre­tive asso­ci­a­tions there.

Bij­zon­der tre­f­fend dat men deze vergelijk­ing maakt met ons eigen Bel­gië. Wahabisme lijkt aan de grond te liggen van heel wat ter­ror­is­tis­che activiteit, met finan­ciële ste­un vanu­it Sau­di-Ara­bië. Je zou een recht­streekse lijn kun­nen trekken van de Tal­iban naar 9/11 over Al-Que­da naar ISIS van­daag. Sau­di-Ara­bië en andere golf­s­tat­en trekken zich weinig aan van inter­na­tionale kri­tiek; tegelijk­er­ti­jd bli­jven West­erse lan­den wapen­tu­ig lev­eren. Deze hypocrisie gaat zelfs zo ver dat in 2015 Sau­di-Ara­bië werd verkozen tot de Mensen­recht­en­raad van de Verenigde Naties.

Gelezen bij The New York Times als The World Reaps What the Saud­is Sow.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *