Hyper-Real­i­ty van Kei­ichi Mat­su­da is een kort­film over hoe de toekomst zou kun­nen zijn. Gedurende 6 minuten kri­jg je een calei­do­scopis­che blik op het virtuele lev­en, en hoe dit een mens kan opslor­pen. Vergelijk het met de wereld van van­daag, waarin we dagelijks hon­der­den emails, meldin­gen en noti­fi­caties kri­j­gen, maar dan nog duizend keer erg­er. Tegelijk­er­ti­jd zie je ook de negatieve impact van gam­i­fi­ca­tion en pri­va­cy theft. In alles kan men over­dri­jven. De uitvin­der van de auto had ook niet verwacht dat mensen met zijn uitvin­d­ing naar een dri­ve-through restau­rant zouden gaan. Zo zie je maar.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *