Small Belgium: Antwerp

Met 20.000 tilt-shift foto’s maak­te Jasper Léonard dit stop-motion film­p­je. Tij­dens de maand sep­tem­ber van 2011 filmde hij in Antwer­pen. Op zijn blog doet Jasper zijn ver­haal over hoe hij toe­gang moest aan­vra­gen voor iedere film­lo­catie.

Mijn eerste shot komen vanu­it het Radis­son Blu Hotel. Op deze locatie mocht ik na wat ‘gemail’ vanu­it de ver­gaderza­al enkele scènes op het Koningin Astrid­plein trekken. Bedankt mensen van Radis­son Blu!

De vol­gende locatie is het cen­traal sta­tion van Antwer­pen. Offi­cieel moest ik een vei­lighei­ds­beambte inhuren om me te vergezellen. Maar dankz­ij een wel zeer sym­pa­thieke Lode, kon ik Samen met hem de “konin­klijke balustrade” en het dak van het sta­tion bezoeken. Een won­der­lijke ervar­ing!

Alle andere locaties in het film­p­je moet je zelf maar ont­dekken. Behalve Park Spoor Noord ben ik over­al zelf al eens eerder geweest.

Mijn favori­ete plek­je bli­jft toch langs de kaaien van de Schelde, zoals Niko toont in deze time-lapse.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

 1. Beste Jasper
  Mag ik je film­p­je gebruiken tij­dens mijn voorstellin­gen over de land­schap­pen.
  Indi­en ja, hartelijk bedankt en kan je me dan vertellen hoe ik dit film­p­je kan down­load­en?
  Indi­en nee, toch bedankt voor je antwo­ord.
  Met vrien­delijke groeten
  Nik

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *