Groot Dictee der Nederlandse Taal 2011Vandaag is het Groot Dictee 2011. Ik was dat helemaal vergeten! Geen groen woorden­boek aangeraakt. Geen kwaliteitskrant gelezen. Het zal dit jaar dus moeten op parate kennis alleen. Vooruit dan maar… Vorig jaar had ik 31 fouten. Dat was sterk meer dan de voorgaande jaren. Wat zal het dit jaar worden?

Het dictee van dit jaar is opgesteld door auteur, essayist en columnist Arnon Grunberg. Hij heeft een zeer eloquent onderzoek voorbereid. Uitvoerend taalarts is Philip Freriks; Martine Tanghe, de vaste Vlaamse presentatrice, is er wegens ziekte deze keer niet bij en wordt ook niet vervangen.

Na 21 edities is de stand 11–10 in het voordeel van de Vlamingen. Wint na twee jaar opnieuw een Vlaming, of wordt het voor de eerste keer een Waal? Want Christophe Deborsu van de RTBF doet ook mee.

Het dictee: ‘Zelfverminking’

Iets over Sigmund Freud en seks met uw moeder.

In dit dictee zal ik een gedeelte van Sigmund Freud’s Freuds gedachtengoed gedachtegoed expliceren expliqueren aan BN’ers, BV’s en andere mensen die nooit ofte nimmer iets van hem hebben gelezen of die net als Nabokov en van het Reve Van het Reve een diepgegronde diep gegronde hekel aan hem hebben. [4]

Psychoanalyticus Sigmund Freud, theoreticus van het Oedipuscomplex oedipuscomplex, definieert in zijn essay ‘het Het onbehagen in de cultuur’ uit negentiendertig 1930 cultuur als datgene waarmee wij onszelf en de wereld hebben geprobeerd te temmen; ook het verbod op incest is geenszins anders dan een verkeersregel voor de menselijke omgang. [3]

Het ‘verbod op de incestueuze objectkeuze’, zoals Freud het accuraat formuleert, is ooit geïnitieerd om impulsief bloedvergieten te voorkomen; het gaat om seks, want zoons willen eigenlijk coïteren met hun moeder. [0]

Om dat doel te bereiken moet de zoon zijn vader, zijn concurrent, elimineren, want de geprivilegieerde vader wil zijn eega niet met zijn zoons delen — choquant en egoïstisch; het incestverbod is feitelijk een poging machtsverhoudingen te reguleren. [0]

In Jip-en-Janneketaal jip-en-janneketaal: wetten waardoor conflicten kunnen worden voorkomen; het taboe op incest blijkt niet zozeer een ethische kwestie, als wel een machtsaangelegenheid en hoe daarmee om te gaan. [1]

Nu willen jullie uiteraard wel eens weten wat dit allemaal met cultuur te maken heeft, welnu, cultuur wordt door Freud getypeerd als een soort vader die eist dat wij onze libidineuze neigingen onbevredigd laten in ruil voor symbolische of reële liefde. [0]

Freud noemt dit ‘zelfverminking’, en ook als wij ten huidige huidigen dagen dage de natiestaat in ogenschouw nemen, is er de oude ruil; de burger raakt gedomesticeerd, oftewel hij ziet af van de meeste driftbevrediging, een proces dat wordt geleid door politieke, religieuze en andere autoriteiten. [2]

Wanneer de oproerpolitie op burgers inslaat, zien wij, eerder dan het geweldsmonopolie van de staat in praktijk, enkele matig betaalde fascistoïde ambtenaren, die de gelegenheid krijgen hun driften te bevredigen. [0]

Resultaat

Arnon Grunberg maakte er een vrij eenvoudig dictee van. Het gemiddelde aantal fouten lag deze avond op 13, wat meer dan de helft lager lag dan vorig jaar. Zelf klok ik blijkbaar af op 10 fouten — tenzij ik ergens een telfout maakte. Waarom was dictee makkelijker dan andere jaren? Ik denk door merkbaar minder gebruik van archaïsch taalgebruik als “expliqueren” of “ten huidigen dage”.

De winnaars kwamen dit jaar uit zowel Vlaanderen als Nederland: Freek Braeckman en Marret Kramer hadden allebei slechts 4 fouten. Een knappe prestatie. Vlaanderen staat dus nog steeds aan de leiding qua aantal overwinningen. ;-)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

  1. ‘oedipuscomplex’ mag geen hoofdletter hebben, dus je had denk ik 10 fouten :)
    Nog goed; ik had er 12.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *