Terug in Gent en na het uit­pakken tijd om even de nieuws­bericht­en te bek­ijken. Bij het bek­ijken van het snel­nieuws van De Stan­daard viel met op dat het woordge­bruik in het bericht van Bush’ komst naar Bel­gië (jan­u­ari 2005) nogal het­zelfde is (lees: qua­si iden­tiek, alleen in een andere zinsvol­go­rde).

Dat vind ik per­soon­lijk weinig pro­fes­sioneel, gewoon let­ter­lijk je bron­nen citeren zon­der daar wat extra’s aan toevoe­gen. (Ik ben er mij nu ten volle van bewust dat ik mij hier soms zelf schuldig aan maak en zal dit in de toekomst tra­cht­en te ver­mi­j­den.)

Na gezien te hebben hoe ze dit bij De Stan­daard deden ging ik eens een kijk­je nemen bij andere online media uit Vlaan­deren die dit bericht ook ver­sprei­d­den: De Mor­gen, Het Belang van Lim­burg, en VTM gebruiken dezelfde bewo­ordin­gen. Naar alle waarschi­jn­lijkheid hebben ze die streken overgenomen van de Metro.

De Standaard
De Stan­daard (1)

De Stan­daard: Bush brengt in feb­ru­ari 2005 bezoek aan Bel­gië

De Standaard
De Stan­daard (2)

De Stan­daard: Bush komt naar Bel­gië

De Morgen
De Mor­gen

De Mor­gen: Bush brengt in feb­ru­ari 2005 bezoek aan Bel­gië

Het Belang van Limburg
Het Belang van Lim­burg

Het Belang van Lim­burg: Bush komt in feb­ru­ari 2005 naar Bel­gië

VTM
VTM

VTM: Bush vol­gend jaar in ons land

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.