ThesisbluesZoals de meeste van mijn medestudenten moet ik tegen het einde van dit jaar, 23 mei om precies te zijn, mijn thesis indienen.

“De licentiaatsscriptie wordt beschouwd als het meesterstuk in je academische opleiding. De klemtoon ligt niet zozeer op de originaliteit van het onderwerp, dan wel op de wetenschappelijke uitwerking ervan.[…] Tevens is een scriptie een grondige oefening in schrijfvaardigheid en synthesezin.” (dixit)

Of mijn eigen scriptie aan deze voorwaarden zal voldoen is nog zeer de vraag. Ik ben alvast keihard aan het werken. Tijdens de zomer was er niet veel activiteit maar sinds laatste maand gaan we er weer voor.

De titel van het werk ligt nog niet helemaal vast, daar moet ik het nog eens over hebben met mijn promotor. De volgende titel vind ik alleszins het meest passen: “Reconstructie van het maritieme handelsnetwerk van het gewest Zeeland tijdens de eerste helft van de 18de eeuw”. Hiervoor moet ik enorme rekeningen uit het Zeeuws Archief doorploeteren en dat is heel veel werk. Zeker om zes uur ’s avonds, als je al up and running bent sinds achten. Nou ja, ik dwing er mezelf toe. Soms is hard werken wel fijn.

Tijdens het verwerken van gegevens kwam ik vandaag een bekende naam tegen die je anders niet vaak ziet. De naam Meus komt immers maar 406 maal voor in België. Ik denk dat ik die vriendin een kopietje ga bezorgen, misschien vind haar vader dat nog wel fijn. Dat is alvast iets voor straks, eerst ga ik nog eventjes inkopen doen in de Match want gisteren was het een feestdag en de kasten zijn weer eens leeg..

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.