Journalism Warning Labels

Tom Scott heeft een waar­schuwings­systeem bedacht voor twijfel­achtige journal­istieke bericht­geving. In de media bestond er al een gelijkaardig systeem voor seks, geweld of taalgebruik. Een gelijkaardige rating voor onbekwame riooljournalistiek leek daarom een goed idee. Scott maakte een aantal stickers die hij achterlaat op gratis kranten in de metro van Londen. Ondertussen is zijn idee al overgenomen door anderen en zijn er vertalingen in het Frans, Spaans, Duits, en ook Nederlands. Enkele voorbeelden:

  • Dit artikel is een schaamteloos gekopieerd persbericht.
  • De onderzoeksresultaten in dit artikel zijn gesponsord door een PR-bedrijf.
  • Journalist begrjipt niet waar hij over schrijft.

Bron: Journalism Warning Labels: Contents Not Verified (Tom Scott)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.