Flint and Stones: leven in de steentijd

Flint and Stones: leven in de steentijdEén ten­toon­stelling over drie the­ma’s. Een team weten­schap­pers en vor­mgev­ers recon­strueerde een pre­his­torische kamp­plaats. Een lev­ens­g­root en real­is­tisch dio­ra­ma toont de mensen uit de steen­ti­jd in hun natu­urlijke omgev­ing.

In een tweede deel van de ten­toon­stelling komt u te weten hoe zo’n studie eruitzi­et. Hier leert u hoe arche­olo­gen, onder meer via borin­gen of lucht­fo­tografie, weten waar ze wat moeten gaan zoeken.
In een derde deel wor­den de pre­his­torische vond­sten in Vlaams-Bra­bant ten­toongesteld. Als primeur kan u de vond­sten van de recent opge­graven ijz­er­ti­jdned­erzetting van het Gri­jpen­veld in Tienen bewon­deren.

Bin­nen ander­halve week ga ik eens een kijk­je nemen op de ten­toon­stelling Flint and Stones in het provin­ciehuis van Vlaams-Bra­bant. De Pre­his­to­rie is nu niet meteen mijn favori­ete peri­ode maar omdat een van mijn vrien­den daar de komende weken zal werken wil ik toch wel eens een bezoek­je bren­gen. Je kunt alti­jd nog wel iets bijleren.

Meer infor­matie: De ten­toon­stelling loopt van 13 okto­ber tot 15 novem­ber in het Provin­ciehuis Vlaams-bra­bant, Provin­cieplein 1, Leu­ven. Het bezoek is gratis. Er is een spe­ci­aal pro­gram­m­ma voor scholen voorzien. Info en reserver­ing: 016/80.57.43 en 016/26.76.10. De offi­ciële brochure down­load je hier (PDF).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.