Jacques Derrida
Jacques Derrida
De Franse filosoof Jacques Derrida, de vader van het deconstructieve denken, is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij leed al enige tijd aan pancreaskanker. Derrida was een van de meest gelezen en vertaalde filosofen van Frankrijk. Zijn bekendste werken zijn onder meer de Grammatologie en vooral het moeilijk te doorgronden L’écriture et la différence, waarin hij zijn deconstructivistische teksttheorie uiteenzet. Die theorie gaat ervan uit dat woorden en begrippen geen eenduidige betekenis hebben en ondergraaft zo een belangrijk uitgangspunt van de westerse filosofie.

Voor Derrida bestond er geen absolute waarheid. Verschillende, ook mekaar tegensprekende betekenissen, beschouwde hij evengoed als waar.Hij stelde dat woorden slechts taal uitdrukken en niet naar de wereld daarbuiten verwijzen. Volgens hem zijn er in de literatuur, maar ook in de kunst, de muziek en de architectuur verschillende lagen van betekenissen die niet noodzakelijk zo bedoeld of misschien zelfs niet begrepen worden door de ontwerper van het werk.

Derrida gaf les aan de Sorbonne in Parijs en prestigieuze Amerikaanse universiteiten zoals Yale en Johns Hopkins. Zijn theorieën werden in de academische wereld niet overal even goed onthaald. Sommigen hadden het over “absurde doctrines die het onderscheid tussen de realiteit en de fictie ontkennen”.

Derrida kwam ook op voor de rechten van de migranten in Frankrijk, en voerde campagne tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Op 9 oktober 2004 overleed hij in een ziekenhuis in Parijs aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Bron: De Standaard

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.