Trackback[12:13 AM] Haloscan commenting and trackback have been added to this blog.

Zoals nu zichtbaar zou moeten zijn staat er vanaf heden onderaan iedere post, naast Commentaar Reageer , het knopje Trackback. Heel erg mooi allemaal, maar wat is dat eigenlijk? En wat heb ik eraan?

TrackBack is een weblog-mechanisme dat aangeeft welke andere weblogs of websites dit artikel citeerden, er zich op inspireerden of ernaar verwezen. Sommige weblog-software laat verwijzers toe om hun log zelf toe te voegen aan de trackback-lijst. Op die manier weten lezers van weblog A dat er op weblog B een mogelijk interessant bericht staat. Trackback is dus een manier van reageren op een posting op een ander weblog, anders dan via de reguliere reactiepanelen. Het signaal dat weblog A naar weblog B stuurt, wordt ook wel een Trackback-ping genoemd.

De systematiek achter Trackback is ontwikkeld door de makers van Movable Type, een weblogsysteem. Via Trackback wordt een korte samenvatting van de posting op weblog A verstuurd naar weblog B. Die samenvatting bestaat in de regel uit de titel van de posting, het internetadres en de naam van de verzendende weblog.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.