Fab­rizio Bongers, onze eigen­zin­nige buur­man, heeft met zijn lied­je ‘Sjiek is miech dat’ de harten van mensen in heel Maas­tricht veroverd en is daarmee plot­sel­ing een wereld­beroemd figu­ur in de stad gewor­den. Zijn plotse pop­u­lar­iteit in zijn geboortes­tad bleek slechts het begin te zijn. Na zijn recente optre­den op het tele­visiepro­gram­ma ‘De Laat­ste Show’ deze week, heeft Fabrizio’s muziek ook bij in Bel­gië aanzien­lijke erken­ning gekre­gen.

Zijn hit ‘Sjiek is miech dat’ heeft niet alleen de hoog­ste posi­tie bereikt als dé car­naval­shit in de regio Lim­burg in Ned­er­land, maar het num­mer heeft ook uni­verse­le aantrekkingskracht. Het is een lied dat mensen het hele jaar door kun­nen waarderen en het heeft een bepaald ent­hou­si­asme en lev­enslust dat in elk seizoen weerklinkt.

De tekst is in het plat Lem­bergs maar de melodie is wel herken­baar. Voor de mensen die geen Lim­burgs ver­staan hebben we alvast een tran­scrip­tie plus ver­tal­ing gepost, en ook het orig­inele Ital­i­aanse num­mer.

Het unieke aspect van dit lied is dat het volledig is geschreven in het Lem­bergs, een dialect dat in de regio Lim­burg wordt gespro­ken. Hoewel de tekst van het lied in dit spec­i­fieke dialect is, is de melodis­che aard van het num­mer zo herken­baar dat het een uni­verse­le aantrekkingskracht heeft. Het is zo aansteke­lijk dat zelfs mensen die de Lim­burgse taal niet spreken of begri­jpen, zich lat­en meeslepen door de opgewek­te tonen van het num­mer.

Om ervoor te zor­gen dat iedereen de bood­schap van het lied kan begri­jpen en waarderen, hebben we een tran­scrip­tie van de tekst in het Lem­bergs en een Ned­er­landse ver­tal­ing geplaatst. Dit helpt om de prachtige bood­schap van het lied over te bren­gen aan een breed scala van luis­ter­aars die miss­chien niet bek­end zijn met het Lim­burgse dialect.

Boven­di­en hebben we ook het orig­inele Ital­i­aanse num­mer gepost. Fab­rizio, die zelf een achter­grond heeft in het Ital­i­aanse erf­goed, bracht een unieke flair naar het num­mer, een com­bi­natie van Lim­burgse en Ital­i­aanse invloe­den die een onverwacht maar aan­ge­naam sonisch geheel vor­men.

Videoclip

Songtekst — Lyrics

lèt iech eve neet op en iech drej m’ne kop m’ne Ves­pa gejat
Iech had Lan­do gebeld mer dee pakde neet op heer waor kón­stant bezat
Jao noe zak m’n gemood want noe moot iech te voot nao ’t sport­fond­se­bad

’n vekan­sie gebook nao e Mex­i­caans look had iech miech mer bekak
Want ’t zaot miech weer tege ‘ch had twie weke rege wouw trök nao m’n brak
Ach sjeet miech noem er lek höb iech veur ’t vertrek nog e griep­ke gevat

Zien veer amper oetein of de liks al metein mèt Ricar­do in bad
Iech dink ‘tot ut ver­rèk iech gaon vol op de bek mèt d’n zuster, Jeh wat?’
Mer ze vri­jjt mèt dee söl ‘ne pipo oet Gäöl jao ze waor al bezat

Soms zit ’t eve neet mèt, biste bli­jj este ein­de­lik plat liks in bèd
Höb­ste ’t eve gehad dink’ste ‘sjiek is miech dat’
Soms geit ech alles verkierd, höb­ste niks vaan d’n foute vaan vreuger gelierd
Höb­ste ’t eve gehad dink’ste ‘sjiek is miech dat’

Zit iech deftig te ete ’n vleeg in m’n vrete jeh sjoen is miech dat
Op d’n ober gerope dee sjievelde oet ’t waor hart­stikke glad
M’ne hoonger waor weg iech ging vaan m’ne stek m’n kre­vat zaot te strak
(strakke kre­vat)

Lik iech bijj­nao in bèd mèt ’n kop­pi­jn-tab­blèt flikker iech vaan d’n trap
M’ne kop tösse m’n bein iech krepeer vaan de pijn m’ne voot umgeklap
Ut is neet te geluive tot miech dit gebäört iech kin neet mie op stap.

Vertaling

Mooi is me dat!
Let ik even niet op, en ik draai mijn hoofd, is mijn Ves­pa gejat.
Ik had Lan­do gebeld, maar hij pak­te niet op, hij was con­stant bezet,
Ja nu zakt mijn moed in mijn schoe­nen, want nu moet ik met de voet naar het Sport­fond­sen bad, Sport­fond­sen bad.

Mooi is me dat!
Een vakantie geboekt naar een Mex­i­caans gat, had ik me maar bescheten,
Want het zat me weer tegen, twee weken regen, ik wilde terug naar mijn huis.
Ach, schi­et me nou maar lek, want vlak voor mijn vertrek heb ik ook nog een griep­je gevat, griep­je gevat.

Mooi is me dat!
Zijn we amper uit elka­ar en nu lig je al meteen met Ricar­do in bad.
Ik dacht, dat het ver­rekt, ik ga vol op de bek met je zus, ja nou wat?
Ja, ze gaat met die sul, die pipo uit Geulle (Lim­burg), ja ze was al bezet, was al bezet.

Soms zit het even niet mee, ben je blij als je ein­delijk plat ligt in bed,
Heb je het even gehad, zeg je: mooi is me dat!
Soms gaat alles ver­keerd, heb je niks van je fouten van vroeger geleerd,
Heb je het even gehad, zeg je: mooi is me dat!

Mooi is me dat!
Zit ik deftig te eten, een vlieg in mijn vreten,
Zeg ik, mooi is me dat, op de ober geroepen, die gleed uit, het was hart­stikke glad.
Mijn honger was weg, ik viel van mijn stok­je, mijn strop­das zat te strak, strakke strop­das.

Mooi is me dat!
Lig ik bij­na in bed, met een hoofd­pi­jn tablet, flikker ik van de trap.
Mijn hoofd tussen mijn benen, ik ver­ga van de pijn, mijn voet omgezwikt,
Het is niet te geloven, dat dit me gebeurd, ik kan niet meer op stap, niet meer op stap.

Soms zit het even niet mee, ben je blij als je ein­delijk plat ligt in bed,
Heb je het even gehad, zeg je: mooi is me dat!
Soms gaat alles ver­keerd, heb je niks van je fouten van vroeger geleerd,
Heb je het even gehad, zeg je: mooi is me dat!

Origineel

De orig­inele clip van Albano Car­risi en Romi­na Pow­er. In 1982 namen ze deel aan het San Remo Fes­ti­val met het lied Felic­ità, waarmee ze uitein­delijk tweede eindig­den, maar wat toch hun bek­end­ste lied­je werd.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.