Shintaro Ohata, Loop in 2D

Het cre­atieve werk van Shin­taro Oha­ta is een onge­wone com­bi­natie tussen sculp­tu­ur en en kun­st op doek. Op het eerste zicht is een boven­staande werk ‘Loop’ een kubis­tis­che inter­pre­tatie van een car­rousel. Het beeld komt zelfs een beet­je car­toonesque over. Maar niets is min­der waar als je even naar bene­den scrolled.

His paint­ings show us ordi­nary scener­ies as dra­mas. He is also known for his char­ac­ter­is­tic style; plac­ing sculp­tures in front of paint­ings, and shows them as one work, a com­bi­na­tion of 2‑D and 3‑D world.

He says that it all start­ed from when he won­dered “I could bring the atmos­phere or dynamism of my paint­ings with a more dif­fer­ent way if I place sculp­tures in front of paint­ings.” Many view­ers tend to assume that there is a light source set into his work itself because of the strong expres­sion of lights in his sculp­ture.

Shintaro Ohata, Loop in 3D

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *