EM harvester van waterkoker

Draad­loos opladen staat al jaren op mijn lijst­je van favori­ete nieuwe tech­nolo­gie. Want zeg nu zelf: over­al die kabels meesleuren is toch echt iets van de 20ste eeuw. Sti­laan zie je die wire­less tech ook door­drin­gen in het dagelijks lev­en. Enkele jaren gele­den kon ik Dura­cell mygrid draad­loze oplad­er (review) testen. En vorig jaar nog gaf ik op Bar­camp Antwer­pen een pre­sen­tatie over o.a. wire­less ener­gy.

De meeste toepassin­gen zijn nog erg basic en voorzicht. Maar wat de Duitse stu­dent Den­nis Siegel doet is al heel wat andere koek.

EM harvester van hoogspanningIn essence, every elec­tri­cal device gives off elec­tro­mag­net­ic radi­a­tion — and if that radi­a­tion pass­es across a coil of wire, an elec­tri­cal cur­rent is pro­duced. Siegel says he has pro­duced two ver­sions of the har­vester: One for very low fre­quen­cies, such as the 50/60Hz sig­nals from mains pow­er — and anoth­er for mega­hertz (radio, GSM) and giga­hertz (Bluetooth/WiFi) radi­a­tion.

Het herge­bruiken van die alomte­gen­wo­ordi­ge resten­ergie lijkt me een nut­tige manier van energie besparen. Als je ziet hoe de ontwikkelde wereld steeds zwaarder leunt op haar eigen energiege­bruik, dan lijkt investeren in effi­ciën­tie een logis­che vol­gende stap.

Bron: Ger­man stu­dent cre­ates elec­tro­mag­net­ic har­vester that gath­ers free elec­tric­i­ty from thin air.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. alleen jam­mer dat draad­loos opladen nooit te rij­men zal vallen met ‘groen’ en ‘effi­ci­en­tie’. de ver­liezen om iets door de lucht te sturen zullen alti­jd grootte-ordes grot­er zijn dan een sim­pel kop­er draad­je.
    en energie-har­vest­ing zoals die duitse stu­dent doet, bestaat al langer. RFID (zoals in je paspoort, fes­ti­val­band­je) berust op het­zelfde principe: vang energie uit (hoog-fre­quente) stral­ing en gebruik die lat­er om zelf data uit te sturen. gea­vanceerde chips van­gen de energie van bvb gsm-stral­ing in de lucht gedurende enkele uren op, om ver­vol­gens zelf data uit te sturen!
    (maar daar spreek je dan of nano en micro-amperes, niet mil­li-amperes die je nodig hebt om je smart­phone op te laden)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *