Duracell myGrid

Met de Dura­cell myGrid draad­loze oplad­er kan je mobiele tele­foons opladen, en nog veel meer. Zeg dus maar vaar­wel aan al die rond­slin­gerende adapters!

Ongeveer een maand gele­den kreeg ik van Mar­ta de vraag of ik een exem­plaar van myGrid wou testen. Uit­er­aard stemde ik meteen toe. Al heb ik er zelf geen geld voor, toch volg ik de tech­nol­o­gis­che inno­vatie op de voet.

Het principe van draad­loze energieover­dracht is al enkele jaren aan een doorge­dreven ontwik­kel­ing bezig. Dit ini­ti­atief van Dura­cell is een van de vele stap­pen op de weg naar een wereld ver­lost van bat­ter­i­jen.

Productbeschrijving

Opladen was nog nooit zo een­voudig.

 • Leg gewoon uw toestellen neer, een­der waar, op de grid om ze op te laden.
 • Werkt dankz­ij een gecer­ti­ficeerde Ener­gy Star Adap­tor (doel­tr­e­f­fend in energiebe­spar­ing).
 • Licht­gewicht en ultra slim design.
 • 2 jaar garantie.

Hoe werkt Dura­cell myGrid?

 1. Koop het juiste acces­soire dat bij je tele­foon past: Pow­er Clip of Pow­er Sleeve.
 2. Verbind het met je tele­foon.
 3. Leg je tele­foon op de myGrid om op te laden.

Duracell myGrid oplader Duracell myGrid design Duracell myGrid gebruik Duracell myGrid uitrusting

Gebruikservaring

Ik moet eerlijk beken­nen dat het een tijd­je duurde vooraleer ik vertrokken was met het prod­uct. Niet zozeer van­wege de moeil­ijkhei­ds­graad — die is er niet: insteken, opleggen, laden — maar wel omdat het test­pakket enkel geschikt was voor smart­phones.

Het toe­val wil dat ik in de loop van sep­tem­ber ein­delijk de over­stap naar zo’n toes­tel maak­te, en vanaf dat moment dus ook de Dura­cell myGrid kon uit­proberen.

Positief

+ Toegegeven, het sys­teem heeft een erg groot gebruiks­ge­mak. M’n tele­foon is even snel opge­laden als met de stan­daard adapter. Zodra het toes­tel geladen is schakelt de myGrid automa­tisch uit, zodat er geen kans is op overver­hit­ting en het energie­ver­bruik beperkt bli­jft.

+ Het toes­tel zou eve­neens automa­tisch uitschake­len wan­neer het nat wordt of in con­tact komt met metaal (sleu­tels, geld­stukken, etc.). Hand­ig, maar dit test ik liev­er niet zelf.

+ Vol­gens de pro­ductbeschri­jv­ing kan je tot 4 appa­rat­en tegelijk opladen, al heb ik dat nog niet kun­nen beves­ti­gen.

Negatief

− Ieder toes­tel dat je wenst op te laden moet voorzien zijn van een eigen Pow­er Clip of Pow­er Sleeve. Dit is een klein beet­je onhandig. Het bijhouden van tig aan­tal adap­tors wordt nu ver­van­gen door een reeks nieuwe hulp­stukken. Ik begri­jp dat de tech­nolo­gie thans nog niet zover staat dat je direct draad­loos een­der welke bat­ter­ij kan opladen. Zolang dit echter nog geen werke­lijkheid is bli­jf ik Duracell’s oploss­ing een beet­je onhandig vin­den.

− De spe­ciale oplaad­hulp­stukken zijn voor­lop­ig maar voor een beperkt aan­tal toestellen beschik­baar: Black­Ber­ry Pearl en Cruve, iPhone en iPod Touch, Nokia, mini- en micro-USB aansluitin­gen.

Toekomst

Bin­nenko­rt wor­den er uit­brei­din­gen beschik­baar voor: mobiele tele­foons (Sony Eric­s­son, Motoro­la, LG en Palm), draag­bare spel­con­soles (Nin­ten­do DSi en DS Lite), spel­con­trol­ers (Nin­ten­do Wii, Sony PlaySta­tion en Microsoft Xbox). Hand­ig, maar ik zou nog meer inno­vatie willen zien. Maak deze tech­nolo­gie com­pat­i­bel met bv. foto­toestellen, GPS, zak­lam­p­en, eventueel zelfs net­books en lap­tops. Alles waar een lad­er voor nodig is komt in aan­merk­ing.

De natu­urlijke vol­gende stap is het opladen van de bat­ter­i­jen in het toes­tel door de ver­pakking heen, zon­der hulp­stukken. Echte toekom­st­muziek wordt het wan­neer men kan draad­loos opladen zon­der direct con­tact en over een lange afs­tand. Op dat moment is een bat­ter­ij niet meer nodig. Zon­der bat­ter­ij wor­den de toestellen aanzien­lijk lichter, en nog veel krachtiger door de onbeperk­te energievoor­raad.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

 1. Rijke con­tent, heldere beschri­jv­ing, zeer aantrekke­lijke en overzichtelijke pre­sen­tatie: alles wat ik wil weten aan­ge­naam ont­van­gen! Een mod­elvoor­beeld van een pro­duc­tre­view!

  Mijn nieuws­gierigheid is gewekt: de pri­js? Ik heb het wel begrepen, je tweede alin­ea liegt er niet om.

   1. Azo, voor 39 lijkt mij zo’n ding nog zeer goed te doen.
    Kan ik er miss­chien meteen 2 kopen. Een­t­je voor in de liv­ing, en een­t­je voor in de slaap­kamer.
    Of miss­chien zelfs 3, een­t­je voor aan elke kant van het bed. Want elke heeft ook een smart­phone, en haar wekker hoeft niet aan mijn kant van het bed te liggen.

    See where this is going?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *