Franse film uit 1947 toont smartphone gedrag

Mensen die rond­lopen met een klein scherm in hun han­den, elka­ar negeren en ongelukken veroorza­k­en. Je ziet het in La Télévi­sion, œil de demain, een film uit 1947 waarmee sci­encefic­tion auteur René Bar­jav­el en regis­seur J.K. Ray­­mond-Mil­let hun idee van de toekomst toon­den. Ver­baz­ing­wekkend herken­baar voor een film van 73 jaren gele­den.

Hyper-Reality = overdosis augmented reality

Hyper-Real­i­­ty van Kei­ichi Mat­su­da is een kort­film over hoe de toekomst zou kun­nen zijn. Gedurende 6 minuten kri­jg je een calei­do­scopis­che blik op het virtuele lev­en, en hoe dit een mens kan opslor­pen. Vergelijk het met de wereld van van­daag, waarin we dagelijks hon­der­den emails, meldin­gen en noti­fi­caties kri­j­gen, maar dan nog duizend keer erg­er. …

Over Google Home en gelijkaardige toestellen

Named Google Home, the device is a vir­tu­al agent that answers sim­ple ques­tions and car­ries out basic tasks. Vir­tu­al agents pow­ered by arti­fi­cial intel­li­gence are one of the major new bat­tle­grounds for con­sumer tech­nol­o­gy. [They have] the abil­i­ty to sum­mon a car from Uber, order piz­za from Domino’s and get fit­ness infor­ma­tion from Fit­bit and …

Deze 3D-printer bakt pannekoeken in alle mogelijke vormen

Het einde van de wereld is nabij. Er was al de robot die pan­nekoeken bakken kon. En tegen­wo­ordig heb je zelfs geen bot meer nodig: deeg in de 3D-print­­er duwen en Pan­cake­Bot doet de rest. Maar de échte pan­nekoekenkun­ste­naar bli­jft nog steeds Dr. Dan The Pan­cake Man.

Augmented Humanity: de Homo Sapiens Augmentis

Robots en automa­tons zijn leuke gim­micks. En het lijkt aan­nemelijk dat een échte A.I. qua intel­li­gen­tie een aardig niveau boven de men­sheid uit­sti­jgt. Maar de echte ‘rev­o­lu­tie’ verwacht ik vooral bij onszelf. Het onder­w­erp bli­jft ontzettend inter­es­sant en rel­e­vant: slimme auto’s of slim­mere bestu­ur­ders? Daarom deel ik, na jaren twi­jfe­len, graag mijn pre­sen­tatie op Bar­camp Antwer­pen 2012. Aug­ment­ed …

Sony Xperia Z3 Compact

In deze tij­den van steeds grotere smart­phones is dit toes­tel van Sony, met zijn 4.6 inch scherm, vergezeld van het woord ‘Com­pact’ in de benam­ing. Het is goed om te zien dat er nog fab­rikan­ten zijn die de high-end ‘spec­i­fi­caties’ niet enkel weer­houden voor de grotere toestellen. Het toes­tel ligt aan­ge­naam in de hand, is …