Reiskoffer met wereldkaart

Week­end Knack toonde een overzicht van 100 reis­bestem­min­gen die je in je lev­en gezien moet hebben. In de meeste van hun bestem­min­gen kon ik mezelf terugvin­den. Het orig­inele artikel heeft de onhebbe­lijke gewoonte om alles op een aparte pag­i­na te zetten, en daarom maak ik hier een hand­i­ger overzicht. Veel reis­plezi­er!

 1. Wan­de­len tussen de majestueuze bergen in het Tor­res del Paine Nation­al Park in Patag­o­nië, Chili.
 2. Kijken naar reuzen­schild­pad­den en zeeleeuwen op de Gala­pa­gos eilan­den.
 3. Piz­za eten in Napels.
 4. In een old­timer ron­dri­j­den in Havana, Cuba.
 5. Cruisen op de Las Vegas Strip. (Maar Vegas is zo fake…) (2015)
 6. Angkor Wat in Cam­bod­ja verken­nen.
 7. Langs de Seine in Par­i­js slen­teren.
 8. Bizons zien in Yel­low­stone Nation­al Park.
 9. In een ijshotel over­nacht­en. Brrrr.
 10. Een car­naval­skos­tu­um aantrekken en mee feesten in Rio de Janeiro.
 11. Het inge­nieuze Guggen­heim Muse­um van Frank Gehry in Bil­bao, Span­je bewon­deren.
 12. Verd­walen in de grote bazaar in Istan­bul.
 13. Bier drinken tij­dens het Okto­ber­fest in München, Duit­s­land.
 14. In de Dode Zee dri­jven.
 15. Zonsondergang boven SantoriniNaar de onder­gaande zon boven de Mid­del­landse Zee kijken vanu­it het Griekse eiland San­tori­ni.
 16. Lak­sa of vis­bal­let­jes­soep in de strat­en van Penang in Maleisië proeven.
 17. Baden in de Blue Lagoon bij Rejk­javik, IJs­land.
 18. Door de oude kolo­niale strat­en van de Colom­bi­aanse stad Carta­ge­na kuieren.
 19. Door de weelderige tuinen Vil­la d’Este in Tivoli, Ital­ië rond­dolen.
 20. Dob­beren op een woon­boot op de bin­nen­wa­teren rond Ker­ala in India.
 21. Warme wijn drinken op een Duitse ker­st­markt.
 22. Zwem­mende varkens voeren in Exu­ma op de Bahama’s. (WTF?)
 23. Sti­jlvol door Europa reizen in de Venice Sim­plon-Ori­ent-Express trein.
 24. Zwem­men in een natu­urlijk verd­wi­jn­gat in Yucatan, Mex­i­co.
 25. De Art Deco archi­tec­tu­ur in Mia­mi bewon­deren.
 26. De nacht door­bren­gen op een tra­di­tionele boot in de Halong baai in Viet­nam.
 27. De grote heren­huizen in New­port, Rhode Island bek­ijken.
 28. Kijken naar de weer­spiegeling van de Rocky Moun­tain in Moraine Lake in Banff Nation­al Park, Cana­da.
 29. Op veilige afs­tand de actieve vulka­an Are­nal in Cos­ta Rica zien uit­barsten.
 30. Bora Bora strandIn een hut boven het heldere water van Bora Bora (Frans Poly­ne­sië) over­nacht­en.
 31. Een steak in het beroemde Peter Luger Steak­house in Brook­lyn, New York eten.
 32. Als een maharad­ja over­nacht­en in het Taj Mahal Palace Hotel in Mum­bai, India.
 33. Ver­baasd staan over de buite­naardse rots­for­maties in de Salta provin­cie in Argen­tinië.
 34. Door de rijst­ter­rassen in Bali, Indone­sië, trekken.
 35. Snorke­len bij het Great Bar­ri­er Reef in Aus­tral­ië.
 36. De zon zien opkomen bij de eeuwe­noude Maya piramide in Tikal, Guatemala.
 37. De vier­ing van het Chi­nese Nieuwe Jaar in Sin­ga­pore bij­wo­nen.
 38. Door de Salar de Uyu­ni in Bolivia, de groot­ste zoutvlak­te ter wereld trekken. (2014)
 39. Van het uitzicht geni­eten vanaf het uitk­ijk­plat­form in de Burj Khal­i­fa in Dubai, het hoog­ste gebouw ter wereld.
 40. Op safari gaan in de Serengeti in Tan­za­nia tij­dens de Grote Trek van miljoe­nen zebra’s en gnoes.
 41. Verd­walen in de tuinen bij het Paleis van Ver­sailles.
 42. Kijken naar de kleur­rijke huizen op de rot­sen in Val­paraí­so, Chili. (2014)
 43. Wan­de­len op ‘The Wave’ in Coy­ote Buttes, Ari­zona.
 44. Een tocht­je mak­en in een tra­jin­era op de kanalen van Xochim­il­co net buiten Mex­i­co stad.
 45. Verken de strat­en van de woesti­jn­stad Petra in Jor­danië.
 46. Nip van een glaas­je thee in het luxe Llao Llao Hotel in de bergen van Bar­iloche in Argen­tinië.
 47. Pick­nick­en in Park Güell ont­wor­pen door Antoni Gaudí in Barcelona.
 48. Getu­ige zijn van een zon­sop­gang boven de Ulu­ru in Aus­tral­ië.
 49. Kralen­ket­tin­gen verza­me­len tij­dens Mar­di Gras in New Orleans.
 50. De top van de Huay­na Pic­chu bek­lim­men voor het mooie uitzicht over Machu Pic­chu. (2014)
 51. Op bezoek gaan op de dri­jvende eilan­den in het Tit­i­ca­ca meer in Bolivia. (2014)
 52. Marina Bay Sands hotel in SingaporeDri­jven in het zwem­bad op het dak van het Mari­na Bay Sands hotel in Sin­ga­pore.
 53. Wan­de­len op een niet ger­estau­reerd deel van de Grote Muur in Chi­na.
 54. Alle dor­p­jes in de Cinque Terre in Ital­ië bezoeken.
 55. Spe­len met zeeschild­pad­den op de stran­den van Hawaii. (Vreemde opdracht wel, spe­len met schild­pad­den.)
 56. De mega­jacht­en in de haven van Mona­co bewon­deren.
 57. Tot de ocht­end dansen tij­dens een Full Moon Par­ty op het Thaise eiland Ko Pha Ngan.
 58. Een biert­je drinken in de Lazy Lizard at the Split, een beroemde en relaxte strand­bar in Caye Caulk­er, Belize.
 59. Staren naar het noorder­licht in Fins Lap­land.
 60. Je klein voe­len bij de mys­terieuze reuzen­beelden op Paa­sei­land.
 61. Een tocht mak­en op een hon­denslee in Mon­tana, Verenigde Stat­en.
 62. Een foto mak­en van spe­lende maki’s in Mada­gaskar.
 63. Door de zand­duinen in de woesti­jn van Abu Dhabi crossen.
 64. Zwem­men met pijl­staartroggen op de Male­di­v­en.
 65. Een indruk kri­j­gen van de Chi­nese geschiede­nis door het ter­ra­cot­ta leg­er in Xian te bezoeken.
 66. Saint Patrick’s Day vieren in Dublin.
 67. Het Fies­ta de San Fer­min in Pam­plona, Span­je bij­wo­nen.
 68. Je ogen uitk­ijken bij de pirami­den van Gizeh in Egypte.
 69. De Vic­to­ria Falls op de grens tussen Zim­bab­we en Zam­bia bek­ijken.
 70. Tussen de ijs­ber­gen van Antarc­ti­ca varen.
 71. Het ver­lat­en en met een dikke laag zand bedek­te mijn­stad­je Kol­man­skop in Namibië bezoeken.
 72. Zeilen door de Drie Kloven in de Yangtze riv­i­er in Chi­na.
 73. Een rondlei­d­ing vol­gen door het Krak de Cheva­liers, een mid­deleeuws kas­teel in Syrië.
 74. Een Cher­ry Blos­som Fes­ti­val (Hana­mi) bij­wo­nen in Japan.
 75. De heer­lijke laven­del­geur in de Franse Provence opsnuiv­en.
 76. Het Alham­bra paleis en fort in de Spaanse stad Grana­da bezoeken.
 77. Verse schaal- en schelpdieren eten in een restau­rant in Bahia, Brazil­ië.
 78. Over­nacht­en in het ultra­luxe resort van Richard Bran­son op Neck­er Island, Britse Maag­denei­lan­den.
 79. Van het uitzicht over New York geni­eten vanaf het Rock­e­feller Cen­ter.
 80. Een tocht mak­en in de kabel­baan tussen Mount Whistler en de Black­comb Moun­tains in Cana­da.
 81. Een rode ara ont­dekken in het Cor­co­v­a­do regen­woud in Cos­ta Rica.
 82. Black­jack spe­len in een van de vele casino’s in Macau.
 83. Een helikopter tocht mak­en boven de Juneau glet­sjer in Alas­ka.
 84. In een tra­di­tion­eel Marokkaans riad over­nacht­en in Mar­rakech.
 85. Wijn proeven in Stel­len­bosch, Zuid-Afri­ka.
 86. Bungee jumpen in Queen­stown, Nieuw Zealand.
 87. Onder een sequoia boom door­ri­j­den in Cal­i­fornië. (2015)
 88. Rus­land doorkruisen aan boord van de Trans-Siber­ië express.
 89. Frisse lucht inade­men bij de Mount Ever­est.
 90. Op klezmer muziek dansen in Krakau, Polen.
 91. Een archi­tec­tu­ur rondlei­d­ing per boot door Chica­go vol­gen.
 92. Ontspan­nen in de ther­maal­baden van het Ital­i­aanse eiland Ischia.
 93. In augus­tus naar de woesti­jn in Neva­da trekken voor het jaar­lijkse Burn­ing Man Fes­ti­val.
 94. De Basil­iuskathe­draal op het Rode Plein in Mosk­ou bewon­deren.
 95. Golfen in St. Andrews, Schot­land.
 96. Dubrovnik in KroatiëEen wan­del­ing langs de oude stadsmuren van Dubrovnik in Kroat­ië mak­en.
 97. Tij­dens Oude­jaarsavond naar het vuur­w­erk boven de haven van Syd­ney kijken.
 98. De Gang­nam wijk in de Zuid-Kore­aanse stad Seoul met eigen ogen zien.
 99. Koffie drinken in een ‘kaf­fee­haus’ in Wenen. (2016)
 100. Een eco-tour mak­en in de oer­wouden van Bor­neo.

Welke topbestem­min­gen ont­breken hier nog vol­gens jou?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.