Afgelopen woens­dag was de pre­mière van Disney’s nieuw­ste: Oz the Great and Pow­er­ful, een pre­quel van The Wiz­ard of Oz (1939) met Judy Gar­land. Na 6 maan­den fil­men en ander­half jaar dig­i­tale post­pro­duc­tie kwam de film ein­delijk in de zalen. De qua­si lege zaal op een open­ingsavond deed echter het een en ander ver­moe­den.

De bedoel­ing van Oz is de voorgeschiede­nis schet­sen van hoe tove­naar Oscar Zoroast­er Dig­gs1Zijn volledi­ge naam is blijk­baar: Oscar Zoroast­er Phadrig Isaac Nor­man Henkel Emman­nuel Ambroise Dig­gs. (James Fran­co) vanu­it Kansas in deze tover­w­ereld terecht kwam. Op het moment dat Oz in een lucht­bal­lon zit komt er toe­val­lig een tor­na­do voor­bij die hem, net als Dorothy Gale inder­ti­jd, naar het Land van Oz brengt. Uit­er­aard zijn er daar­door heel wat over­lap­pin­gen, maar ook een aan­tal nieuwe ele­menten. De tove­naar moet Emer­ald City red­den van de boze heks. Maar wie is in dit ver­haal de slech­terik? In iedere Dis­ney film moet een grap­pige side­kick opdraven. In dit geval is dat de pra­tende, vliegende aap Fin­ley. Ook de achter­grond van de ver­schil­lende hek­sen kri­jgt ver­duidelijk­ing.

Oz the Great and Powerful

Eerlijk is eerlijk: een visueel knappe film met helaas vre­selijke acteer­presta­ties.

  • James Fran­co kan blijk­baar geen andere emoties ver­tolken dan a) ver­baasd voor zich uit staren en b) breed glim­lachen tot achter zijn oren.
  • Dito eigen­lijk voor Michelle Williams ter­wi­jl ik wéét dat ze beter kan.
  • De dubbele rol van Mila Kunis — “Shut up Meg” — is nog best te pruimen.
  • Miss­chien had Rachel Weisz een grotere rol moeten kri­j­gen?

Best van al vond ik nog het porse­leinen pop­je. Haar defecten waren nog te lij­men, in tegen­stelling tot het ver­lamde kind uit de eerste tien minuten.

Ver­dict: Waarschi­jn­lijk een boeiende film voor uw kleln man­nen, maar voor iedereen oud­er dan 10 jaar niet echt de moeite om te kijken of her­bek­ijken.

Rat­ing: *½

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *