bush-kerry-3-1
George: “Hé John, moeten wij zo geen handjes schudden voor de camera?”

bush-kerry-3-2
John: “Ge hebt gelijk George, kom hier met da polleke.”

bush-kerry-3-3
George: “Amai John, zo’n stevige handgreep.”
John: “Da zal wel zijn! Ik heb nog in Vietnam gevochten.”

bush-kerry-3-4
George: “Aaaaaaah John! Nie zo hard pitsen!”
John: “Hehe, mietje.”

(Alternatieve interpretatie van fotomateriaal © Stijn)

Vannacht was dus het laatste van de drie verkiezingsdebatten op televisie tussen John Kerry en George W. Bush. Ik dacht dat het pas de 18de ging zijn; blijkbaar had ik mij vergist. Jammer maar helaas. Ter compensatie heb ik enkele samenvattingen en commentaren gelezen. Waar ging het (deze keer) over? Binnenlandse politiek, en dan vooral sociaal-economische zaken. Commentaar zal ik straks wel geven, ik moet nu eerst naar de les Wereldsysteemanalyse. En ik heb nog een goeie 30 bladzijden te lezen in iets minder dan 30 minuten.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.