bush-kerry-3-1
George: “Hé John, moeten wij zo geen hand­jes schud­den voor de cam­era?”

bush-kerry-3-2
John: “Ge hebt gelijk George, kom hier met da polleke.”

bush-kerry-3-3
George: “Amai John, zo’n ste­vige hand­greep.”
John: “Da zal wel zijn! Ik heb nog in Viet­nam gevocht­en.”

bush-kerry-3-4
George: “Aaaaaaah John! Nie zo hard pit­sen!”
John: “Hehe, miet­je.”

(Alter­natieve inter­pre­tatie van foto­ma­te­ri­aal © Sti­jn)

Van­nacht was dus het laat­ste van de drie verkiez­ings­de­bat­ten op tele­visie tussen John Ker­ry en George W. Bush. Ik dacht dat het pas de 18de ging zijn; blijk­baar had ik mij ver­gist. Jam­mer maar helaas. Ter com­pen­satie heb ik enkele samen­vat­tin­gen en com­mentaren gelezen. Waar ging het (deze keer) over? Bin­nen­landse poli­tiek, en dan vooral soci­aal-economis­che zak­en. Com­men­taar zal ik straks wel geven, ik moet nu eerst naar de les Wereldsys­tee­m­analyse. En ik heb nog een goeie 30 bladz­i­j­den te lezen in iets min­der dan 30 minuten.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.