De Nacht van de Geschiedenis

Nacht van de geschiedenisMor­ge­navond is het weer zover. Dan organ­iseert het Davids­fonds voor het derde jaar op rij de ‘Nacht van de Geschiede­nis’. Die avond zijn er meer dan 200 activiteit­en rond geschiede­nis: rondlei­din­gen, lezin­gen, evo­caties, ten­toon­stellin­gen…
Vorig jaar telde de Nacht 16.000 deel­ne­mers op 200 plaat­sen, wat het tot een van de groot­ste cul­turele eendag­sev­en­e­menten in Vlaan­deren maak­te. In Gent vin­den er drie activiteit­en plaats:

  • His­torische stadswan­del­ing door het ‘rode Gent’, langs social­is­tis­che gebouwen, oude fab­rieken en de wijk van ‘Vad­er Anseele’, de peet­vad­er van het Gentse social­isme… (info)
  • Een lez­ing over ‘de vrouw’ in de schilderkun­st. (info)
  • Lez­ing met ten­toon­stelling over de vijan­den van dwinge­landij en onver­draagza­amheid: ’ De Geuzen, gezien in de spiegel van het 19de-eeuws lib­er­al­isme’. (info)

Diezelfde dag vin­dt ook weer de Nacht van de His­torische Film plaats, met dit jaar als the­ma ‘beroemde schilders’. In de zes Vlaamse Kinepo­lis-bio­scopen kan je gaan kijken naar: Girl with a pearl ear­ring, Fri­da, Pol­lock en Modigliani.
Net als vorig jaar, zendt Can­vas rond mid­der­nacht een his­torische film uit in het kad­er van de Nacht van de Geschiede­nis. Dit jaar is dat Enig­ma van Michael Apt­ed uit 2001, over de gelijk­namige codeer­ma­chine van de Duitse stri­jd­kracht­en tij­dens de Tweede Werel­door­log.

De cul­tu­urzen­der Klara tenslotte besteedt in zijn radioprogramma’s uit­ge­breid aan­dacht aan de Nacht van de Geschiede­nis.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.