Sinds afgelopen zater­dag is de hele col­lec­tie van Black­ad­der in mijn bez­it. Met één aflev­er­ing per avond gaat de blokpe­ri­ode zeer aan­ge­naam wor­den. Ideaal om de gedacht­en te verzetten en het serieuze werk (even­t­jes) te ver­geten.

“From out of the swirling mists of the Dark Ages
comes a lone horse­man cursed from youth
by the deformed hair­cut
and sport­ing a par­tic­u­lar­ly evil pair of tights.”

Blackadder, all four series
The Com­plete Black­ad­der: All Four Series

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.