Marvin the MartianDonderdag schreef ik me in bij een inter­imkan­toor. Van­daag kreeg ik m’n eerste tele­foon­t­je. Bij een elek­tron­i­caboer hier in de buurt had­den ze tij­dens de drukke ein­de­jaarspe­ri­ode nog iemand nodig om helpen met de verkoop. Nog geen half uur lat­er had ik al een gesprek met de man­ag­er, en die me vertelde dat ik mor­gen om half twee kon begin­nen.

Blij als ik was tele­foneerde ik ter beves­tig­ing naar het inter­imkan­toor. Als het mij uitk­wam maak­ten ze mijn con­tract al klaar, en dan kon ik alles meteen teke­nen wan­neer ik daar was. Klonk pri­ma, dus reed ik naar het kan­toor om mijn handteken­ing onder het papi­er te zetten.

Twintig minuten lat­er was ik daar en vertelde Ann van de inter­im me dat het nog niet mogelijk was om een con­tract op te stellen. Ah, ok. Dan maar terug naar huis. Daar rinkelde de tele­foon: opnieuw Ann, om te vertellen dat ik “echt de per­fecte kan­di­daat was”, maar dat ze toch maar iemand anders had­den aangenomen.

Als dat zo’n mensen zijn, dan wil ik er al niet meer gaan werken.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

9 reacties

 1. groot gelijk …
  dat ze dan ook van in’t begin eerlijk zijn, dan weet je ook meteen waar je staat…
  en blijk­baar wist ann wel meer, anders had ze je wel lat­en teke­nen toen je daar was
  tsss …

 2. Per­fect zijn is blijk­baar niet meer genoeg…

  Och, vol­gende keer meer geluk he.
  Dan zijt ge miss­chien nog per­fecter en lukt het wel he

 3. Ik ben wel een beet­je blij.. Nu kun­nen we ten­min­ste nog afspreken in de week­ends :)
  *kus*

 4. mijn “per­soon­lijk ver­haal” met hen is ver­schil­lend, doch in die mate iden­tiek : een stel onbek­wame pop­pet­jes die zogezegd “hrm medew­erk­er” kun­nen & mogen spe­len. ik vrees (zon­der onbeleefd te willen zijn) dat ze even goed aan de kas­sa vd del­haize zouden kun­nen mee­draaien…
  geef onbek­wa­men macht & je staat ver­steld.… — hou moed : het betert wel hoor

 5. suzanne die rente­niert onder­tussen wel ergens op een zonover­goten god­ver­geten eiland, ter­wi­jl de achterbli­jvert­jes me alti­jd bestem­pe­len met “got, een moeil­ijk profiel...” : een beet­je cre­ativiteit (lees : inlev­ing & inschat­ting in hun job) ken­nen ze niet

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *