BoratJagshe­mash! Borat Sagdiyev is een grote ster uit Kazach­stan die naar Ameri­ka trekt om de mensen te lat­en zien hoe men daar leeft. Dat is zowat de basis van het epos dat komiek Sacha Baron Cohen heeft uit­gew­erkt in deze film, over een jour­nal­ist die eigen­lijk niet bestaat.

Negatieve reacties

De film zorgt voor heel wat con­tro­verse, want de Kazachse regering is alles­be­halve blij met de manier waarop hun land wordt voorgesteld; daarom ze werken onder­tussen aan een anti-Borat film. Ook de Rus­sis­che over­heid liet gis­teren weten dat ze de film uit de zalen ban­nen, “to make sup­port great ally of Kaza­kh Empire”.

Het verhaal

De film begint met een korte intro­duc­tie van het thuis­land, waar­na Borat en zijn pro­duc­er Aza­mat Baga­tov (Ken Davit­ian) naar de Verenigde Stat­en vliegen. Aangekomen in New York blijkt meteen al dat de cul­turele ver­schillen bij­zon­der groot zijn. Wan­neer Borat Pamela Ander­son ziet in het tele­visiepro­gram­ma Bay­watch, wil hij per se met haar trouwen. Met een ijs­cokar en een beer om hen te bescher­men reizen Borat en Aza­mat richt­ing Cal­i­fornië, de woon­plaats van Pamela.

Mijn mening

Nietsver­moe­dend lucht­en de mensen die hij inter­viewt hun hart over de zot­ste onder­w­er­pen. Som­mige mensen geven een erg racis­tis­che mening, wat mag ver­bazen want iedereen in de film heeft achter­af toestem­ming gegeven tot uitzend­ing. Ik moet eerlijk zijn: ik hou wel van dit soort humor. Baron Cohen is door­gaans erg goed in het mis­lei­den van zijn ‘slachtof­fers’. Wel vind ik dat de humor in de tv-serie beter is dan in deze film. Maar da’s miss­chien omdat ik al teveel stuk­jes heb gezien op YouTube. Voor de liefheb­bers staan er trouwens nog een aan­tal delet­ed scenes online. Dzienku­je!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

  1. Hi:

    I was search­ing for blogs that had Videos in them and came across yours. I live in USA and I have a free online video shar­ing site that you can embed some videos to your blog too. I like the posts on your blog, so I have book­marked it to stop back by peri­od­i­cal­ly. Take care. Mike

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *