10 Beste Android Apps

Beste Android

De Android mar­ket telt tegen­wo­ordig heel wat apps. De voor­bi­je maand kon ik een aardig aan­tal testen. Dit zijn mijn 10 beste Android apps.

Lees ook onze update met de 10 beste Android apps van 2011.

Waarom Android?

Onlangs kocht ik ein­delijk een nieuwe gsm. Hoog tijd, want de voor­ganger dateerde uit 2004. Een jaar lang heb ik al het mobile-nieuws in de gat­en gehouden. Na lang wikken en wegen koos ik een zil­v­eren HTC Desire, het­zelfde mod­el als de Google Nexus One (al kan je die zo goed als ner­gens meer kri­j­gen).

Als OS heb ik nu Android, het open plat­form van de Open Hand­set Alliance. Mezelf ken­nende weet ik dat mijn bes­tur­ingssys­teem alti­jd zwaar wordt aangepast. Helaas is dat (legaal) bij­na onmo­gelijk met iOS 4, hoe mooi de inter­face en apps van de Apple iPhone ook zijn.

Top Android Apps

Top Android AppsDankz­ij dat lange vooron­der­zoek wist ik op voor­hand al vrij goed welke Android apps de moeite waren. De Android mar­ket bevat gratis en betal­ende apps. Tot voor kort kon je in Bel­gië enkel gratis Android apps down­load­en. Sinds enkele weken kan je ook betaldende appli­caties installeren, maar door de korte ter­mi­jn kon ik nog geen betal­ende toepassin­gen testen.

Een overzicht van mijn favori­ete Android apps na ongeveer vijf weken gebruik, in willekeurige vol­go­rde. Alle deze apps zijn gratis.

 1. Aldiko Book Reader

  Aldiko Book ReaderAldiko is veruit de beste e‑book read­er voor Android. Waarom de beste? Omdat 1. de inter­face prachtig is, 2. de appli­catie dankz­ij vele instellingsmo­gelijkhe­den uit­stek­end werkt, en 3. alle boeken in de inge­bouwde bib­lio­theken volledig gratis zijn. Hand­ig voor onder­weg. Zo heb ik al enkele klassiek­ers gelezen zon­der ze over­al mee te sleuren. (Down­load.)

 2. Klondike Solitaire

  Klondike SolitaireVaak ben ik onder­weg met het open­bare ver­vo­er. Lees ik geen e‑book via Aldiko, dan speel ik nu en dan een spel­let­je soli­taire. Deze vari­ant voor Android werkt pri­ma. Meer moet dat niet zijn. (Down­load.)

 3. LauncherPro

  LauncherProM’n HTC komt stan­daard met de Sense UI. Die is alvast een stuk beter dan de stan­daard Android inter­face, maar er is nog ruimte voor ver­be­ter­ing. Launcher­Pro voegt extra func­tion­aliteit toe aan je home screen. Google zou er goed aan doen om heel wat van deze ver­be­terin­gen over te nemen in de vol­gende OS update, Gin­ger­bread. (Down­load.)

 4. AppBrain App Market

  AppBrain App MarketLat­en we eerlijk zijn: de stan­daard app mar­ket voor Android zuigt. Gelukkige zijn appli­caties veel een­voudi­ger terug te vin­den via App­Brain: sorteren op cat­e­gorie, pri­js, pop­u­lar­iteit, etc. Boven­di­en kri­jg je sug­gesties voor nieuwe apps op basis van jouw per­soon­lijke gebruik. Com­bi­neer dit met hun Fast Web Installer en je bent meteen vertrokken. Sinds kort hebben ze ook een pri­ma wall­pa­per afdel­ing die jouw wall­pa­per super­snel update. (Down­load.)

 5. Apps Organizer

  Apps OrganizerDe Apps Orga­niz­er is voor mij essen­tieel gewor­den om m’n home screen zo overzichtelijk mogelijk te houden zon­der aan func­tion­aliteit in te boeten. Groepeer apps, voeg een icoon toe en zwier de map op je home screen. (Down­load.)

 6. App to SD

  App to SDDe HTC Desire komt met een belache­lijk laag intern geheugen. Gelukkige kan je sinds Froyo (Android 2.2) som­mige appli­caties ver­plaat­sen naar de SD kaart. App to SD doet dit voor jou. Hier­door komt er plaats vrij andere apps die je (nog) niet kan ver­plaat­sen. (Down­load.)

 7. Advanced Task Killer

  Advanced Task KillerAls ik heel eerlijk ben zou deze appli­catie over­bod­ig moeten zijn. Helaas lev­en we nog niet in een per­fecte wereld. Beëindig onn­odig lopende processen en spaar je bat­ter­i­jver­bruik. Bij mij staat de auto-kill op ‘Crazy’ bij iedere ‘When screen off’. (Down­load.)

 8. DiskUsage

  DiskUsageDiskUsage doet slechts één ding maar doet dit per­fect. De app komt pas echt van pas wan­neer je geheugen vol loopt. Dankz­ij de visuele inter­face zie je meteen welke toepassin­gen de meeste plaats innemen. Die kan je meteen ver­wi­jderen of hun cache leg­en. Het pro­gram­ma zelf is boven­di­en ver­waar­loos­baar klein. Een bli­jver. (Down­load.)

 9. Dolphin Browser HD

  Dolphin Browser HDAndroid komt met een eigen brows­er, ‘Inter­net’. Maar na enkele dagen vergelijken maak­te ik van Dol­phin mijn stan­daard brows­er. Dat is sinds­di­en niet meer veran­derd. Af en toe gebruik ik even Opera Mini Brows­er, maar Dol­phin bli­jft toch stukken beter. De lay­out engine is pri­ma en je kan plu­g­ins installeren, zoals AdBlock­er. Bli­jft dit zo wan­neer Opera Mobile (niet Mini) en Fire­fox (voorheen Fen­nec) erbij komen? (Down­load.)

 10. Buienalarm

  BuienalarmUltra-hand­ig en onver­vang­baar nu de herf­st in het land is en de lucht weer weken­lang gri­js ziet. Met het up-to-date overzicht van aanstor­mende regen­buien kan je jouw ver­plaatsin­gen pri­ma plan­nen. Al menig­maal mistte ik net een grote plens­bui door iet­sje vroeger of lat­er te vertrekken. Hand­ig! (Buien­alarm.)

Bonus: +5

Omdat tien Android apps te weinig bleek voor mijn lijst­je van favori­eten mak­en we er 15 van met deze vijf extraat­jes. Je bent nu toch al tot hier gekomen, dus lees gerust nog even verder.

 1. Twitter

  TwitterNa eerst Twidroyd te hebben getest koos ik uitein­delijk toch voor de offi­ciële ver­sie van Twit­ter. Deze bevat­te meer func­tion­aliteit ‘out of the box’, zon­der dat ik een pro ver­sie moest kopen. Erg com­pleet. (Down­load.)

 2. PhoneUsage

  PhoneUsageEen overzicht met sta­tistieken van je oproepen, SMS’­jes, dataver­keer. Uit­gaande en inkomende oproepen. Grafieken per dag. Taart­di­a­gram­men met meest gecon­tacteerde per­so­n­en. PhoneUsage heeft het alle­maal in huis. (Down­load.)

 3. Ulysse Gizmos

  Ulysse GizmosDe voor­bi­je weken testte ik heel wat com­passen, sen­soren, noem maar op. Na de test­pe­ri­ode verd­we­nen ze alle­maal — behalve één: de beste. En dat is momenteel Ulysse Giz­mos. (Down­load.)

 4. doubleTwist Music

  doubleTwist MusicWat iTunes is voor iPod en iPhone, dat is dou­bleTwist voor Android. Althans dat bew­eren de mak­ers. Zelf ben ik erg tevre­den met hun pro­gram­ma. Deze muziek­soft­ware werkt pri­ma. (Down­load.)

 5. Grid Droid

  Grid DroidEen een­voudig spel om je denkver­mo­gen en ruimtelijk inzicht op de proef stelt. De eerste lev­els zijn nog vrij een­voudig, maar vanaf lev­el 100 wordt het toch wat ‘uitda­gen­der’. (Down­load.)

 6. Num­mer 16 is aan jou. Heb je zelf nog sug­gesties voor onmis­bare apps? Laat die dan zek­er achter in de com­ments!

Wie een volledig, automa­tisch geup­dat­ed overzicht van al mijn Android apps wil bek­ijken kan dit terugvin­den op de Aardling App­Brain pag­i­na. Kan je daar­na nog steeds niet vin­den wat je zoekt, kijk dan eens of je met de Android SDK een eigen Android app mak­en kan. Wat zijn jouw favori­ete Android Apps?

Lees ook onze update met de 10 beste Android apps van 2011.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

35 reacties op “10 Beste Android Apps”

 1. Ik heb op mijn Galaxy S ook de offi­ciële Face­book app staan en het hand­i­ge ToDoList. ToDoList heeft zeer hand­i­ge inter­face en bijgevolg zeer hand­ig om tak­en op te lijsten. Enige wat ik er in mis is de mogelijkheid om een reminder in te stellen.

  Leuk overzicht­je trouwens. Ik heb weer wat apps te down­load­en.

  1. Hal­lo Goya. BETrains staat al een tijd­je bij mijn ’te installeren’. Je andere twee sug­gesties ken ik niet, maar daar zal gauw veran­der­ing in komen. Bedankt!

 2. Ook nog maar een aan­tal weken HTC Desire own­er, en heel blij met mijn over­stap van iOs naar Android. Schrik vooral van de App­Mar­ket, die een stuk uit­ge­brei­der is dan ik had gedacht. (Veel van boven­staande apps had ik dan ook nog niet ont­dekt.)

  Mijn favorites tot nu toe:

  • Bea­con: Er is nog niet veel app-activiteit rond Base­camp, maar dit vind ik tot nu toe de beste in het korte rijt­je. Overzichtelijk en func­tion­eel, net als de browserver­sie.
  • Alche­my: Geni­aal en ver­slavend game — voor zover ik weet exclusief — op Android mar­ket. Com­bi­neer natu­urele­menten om nieuwe ele­menten te bekomen, enzovoorts.
  • Seesmic: Ik gebruik ook de Twit­ter for Android als stan­daard appli­ca­tion, maar om meerdere accounts te beheren is Seesmic wel echt hand­ig. En gratis.
  • Drop­box: Goud waard om files zon­der kabelt­je naar je Android device te kri­j­gen.
  • Run­K­eep­er: Leren ken­nen op iPhone, en de Android ver­sie is min­stens even sterk. Keeps me run­ning.

  Ga nu jouw lijst­je eens begin­nen down­load­en. Zeer benieuwd!

  1. Dag Antho­ny. De App­Mar­ket van Android is inder­daad veel grot­er dan je op het eerste zicht zou denken. Dat is tegelijk een voordeel en nadaal.

   Dankjew­el voor je tips. Behalve Bea­con ken ik ze alle­maal. Drop­box heeft een tijd­je meege­gaan maar gebruik­te ik te weinig. Run­K­eep­er zag er bij­zon­der mooi uit (vooral de bijhorende site) maar zelf zou ik toch meer hebben aan een Swim­Keep­er. ;-)

   Laat vooral weten hoe de nieuwe apps mee­vallen!

 3. Ivm die advanced task killer: ik had ergens gelezen dat het net nut­tig was om je tasks te lat­en draaien op een erg laag pit­je want dat het killen van een taak wel wat meer energie vergde…

  Ik weet niet meer waar ik het heb gelezen dus ik kan u geen bron­ma­te­ri­aal ver­schaf­fen, waar­voor mijn excus­es :)

  1. Hoi stu­den­ten­mans. Ik denk ooit het­zelfde artikel te hebben gelezen. Iets ivm tasks die je eerst zelf sluit om daar­na weer op te starten. Dat con­stante aan-uit “zou” kun­nen gebeuren, afhanke­lijk van de gebruik­te appli­caties. Zelf heb ik dat met boven­staand lijst­je gelukkig nog niet onder­von­den.

  • gStrings: om gitaar en bass te stem­men.
  • Sleep­Ti­mer: om met muziek in slaap te vallen maar je bat­ter­ij niet over­nacht te lat­en lee­glopen.
  • Retro Cam­era: om heel leuke foto-effecten te verkri­j­gen.
  • c:geo: per­fect om te gaan geo­cachen (eventueel in com­bi­natie met een com­pass func­tie).
   • Math Work­out: Paar min­u­ut­jes per dag hoof­dreke­nen. In het begin zeer lastig, zek­er als hoof­dreke­nen gele­den is van je mid­del­baar.
   • Arch­i­pel­ago: Eiland­jes verov­eren tegen de com­put­er. Ver­slavend.
   • 4Ever Fall Free: Port van de TI83+ vari­ant. Heer­lijk retro.
   • Nu.nl: Nieuws­ap­pli­catie. Weliswaar Ned­er­lands, maar zo lees je ook wat er gebeurt bij onze noorder­bu­ren. Hopelijk komt deredactie.be met ook zo’n app.
   • Google Sky Map: vind alle ster­re­beelden, plan­eten, … De eclips heb ik niet kun­nen zien door de bewolk­ing. Maar via deze app zag ik het ook gebeuren.
   • Track and Pro­tect: kost een paar euro per maand, maar als je jouw kostelijke smart­phone kwi­jt­speelt (vergeten/verliezen/gestolen) kan je de eerlijke vin­der lat­en weten hoe hij je kan bereiken. Via de webap­pli­catie kan je de locatie van je gsm bepalen, alle gegevens lat­en doors­turen, een alarm lat­en afgaan op je gsm, … Ik heb het nog niet nodig gehad, maar ik gebruik het wel.

   Heb een paar van je aanger­aden appli­caties gedown­load. Hopelijk komt er bin­nenko­rt een deel 2 uit?

   1. Hal­lo Luc. Bedankt voor deze infor­matieve bij­drage. Ik zal eens zien of ik bin­nenko­rt geen fol­low-up kan doen. Een­t­je met de beste games moet zek­er kun­nen. :-)

 4. Hey, Ik heb mijn SGS nu al vanaf eind novem­ber… Kwam plot­sel­ing een app tegen, zeer hand­ig!

  Namelijk: APN­droid, deze komt met een bijgeleverde wid­get.. 1 druk op de knop en je inter­net verbind­ing wordt uit­gezet (hand­ig als je je tele­foon even niet gebruikt!) en weer 1 druk op de knop en je verbind­ing gaat weer aan! Scheelt bij mij tot wel 40% van me bat­ter­i­jver­bruik!

  PS: MMS kan je gewoon bli­jven ont­van­gen.

  1. Bedankt Don­ald, da’s een pri­ma tip! Hoe min­der vaak je tele­foon gaat zoeken naar mogelijke updates, bericht­en, syn­chro­nisaties, etc. hoe meer je zal over­houden van je bat­ter­ij.

   Zelf ben ik zeer streng wat het check­en van die updates betre­ft: behalve mail mag geen enkele andere appli­caties verbind­ing mak­en met het inter­net zon­der dat ik daar zelf voor kies. In vergelijk­ing met vroeger kan ik m’n tele­foon nu dubbel zo lang gebruiken.

 5. Bedankt voor het hand­i­ge lijst­je! Jam­mer genoeg werkt app to SD nog niet op mijn Sam­sung Apol­lo, maar hopelijk komt er snel een update naar Android 2.2.

  Wat staat er nog op mijn foon?

  • Astrid­task: een onmis­bare to-do-lijst die syn­chro­niseert met m’n google-tasks. Alleen had ik graag een iets uit­ge­brei­dere ver­sie gehad, waar je overzichtelijk werk-to-do’s in pro­jecten kan inde­len en kan afschei­den van privé-to-do’s.
  • Angy Birds: het was mijn red­ding tij­dens de uren­lange bus­rit­ten in Zuid-Oost Azië.
  • PingChat!: gratis smsen naar andere Smart­pho­nege­bruik­ers, wel een beet­je over­bod­ig sinds ik bij Mobile Vikings zit.
  • Skype: nog niet vaak gebruikt, maar wel hand­ig om wat te besparen op de tele­foon­reken­ing.
  • TvGids.tv: ik heb maar 2 tv-zen­ders, maar ik wil toch graag weten wat ze uitzen­den. Via deze app is dat zo geregeld.
  • Een wis­se­lend aan­tal geheugen­train­ingspel­let­jes, De Math Work­out van Luc zal er vanaf nu ook tussen staan.
  1. Nog maar vier maan­den verder en de helft van m’n lijst­je werd al ver­van­gen door andere apps. Het gaat kei­hard, die ontwik­kel­ing van nieuwe apps!

   Ook hier staat Angry Birds op de tele­foon. Tegen­wo­ordig ver­spil ik er wel wat min­der tijd aan omdat ik niet voor­bij het lev­el met de rij­dende toren­t­jes ger­aak.

   En natu­urlijk ook Skype, onmis­baar om gratis inter­na­tion­aal te bellen. Ik weet nog dat ik op de fiets naar een col­le­ga in Ier­land belde via Skype, met het besef dat het mij hele­maal niks kostte. :-)

   1. Die TVGids zocht ik al een tijd­je, zal zek­er van pas komen. Zijn er trouwens mogelijkhe­den om vanop afs­tand programma’s op te nemen met digi­corder? Alti­jd hand­ig als je op een feestje bent en ver­geten bent om bepaalde uitzend­ing op te nemen… :)

    1. Luc, die din­gen bestaan zek­er. :-) Om je Telenet Digi­corder vanop afs­tand te pro­gram­meren kan je gebruik mak­en van tv.be/yelo.be. Er is ook een app op komst, maar die is bij mijn weten nog niet beschik­baar.

 6. Inter­es­sant lijst­je!

  • Pulse: zeer goeie rss feed read­er.
  • NetSched­ule: om op bepaalde tijd­stip­pen WiFi aan en af te zetten.

  Ik heb zelf ook een app geschreven om gemakke­lijk bestanden, foto’s, etc. uit te wis­se­len met een com­put­er in je netwerk (Browsix genaamd, zek­er ook eens proberen :-)

  1. Pulse heb ik ook getest maar bleek toch net iets te zwaar in vergelijk­ing met de offi­ciële Google Read­er. Die gRead­er is dan weer min­der visueel aantrekke­lijk in vergelijk­ing met Pulse.

 7. Task Killer moet je VERWIJDEREN EN NIET GEBRUIKEN!
  Android werkt NIET op die manier en zal het ook NOOIT doen!
  Android werkt met PAUZE modus in ALLE apps.
  Als je een pro­ces gaat “killen” met de task killer gaat Android dit pro­ces weer opnieuw starten omdat Android “denkt” dat er iets fout is gegaan, en dat kost JUIST bat­ter­ij!

  1. Hal­lo Vin­ny. Eerlijk gezegd heb ik zelf nooit prob­le­men onder­von­den met mijn task killer. Ik ben daar alti­jd voorzicht mee omge­spron­gen en selecteerde enkel de appli­caties waar­van ik wist dat ze anders node­loos bleven lopen. Als je er ver­standig gebruikt van maakt kan het je weldegelijk vooruit helpen. Laat ik een voor­beeld geven. Ik open Twit­ter en bek­ijk mijn time­line. Ik druk op home en leg de tele­foon opz­ij. Onder­tussen bli­jft Twit­ter wel lopen. Omdat ik geen automa­tis­che noti­fi­caties wil van de appli­catie is het een beet­je zonde om deze te lat­en lopen. Je kan in principe via ‘run­ning process­es’ de appli­catie sluiten, of de task killer kan dat voor jou doen. Zoals ik al zij: selec­tief zijn en je gezond ver­stand gebruiken.

 8. Wie kan me helpen … om een Android APP te vin­den voor mijn Desire :
  zodat ik “alle” gegevens hierin kan vin­den ; bijv. enkele let­ters van een straat­naam geven een lijst met con­tacten , en … hoe meer let­ters , hoe beter de selec­tie .
  Het­zelfde voor namen etc…
  Ander voor­beeld : enkele cijfers intypen en er komt een lijst waarin deze staan , en … hoe meer cijfers , hoe beter de selec­tie .
  Kor­tom : ‘a l l e s’ wat in je Desire smart­phone is opges­la­gen wordt door­zocht .
  Dus nog beter dan de Microsoft Out­look func­tie !
  Anders wil ik wel ruilen met een recente Win­dows Smart­phone ; enkel al voor de Out­look-mogelijkhe­den .
  Dank vooraf voor je reac­tie .
  Vrien­delijke groet .

  1. Hal­lo Eldee. De interne search van Android maakt het reeds mogelijk om heel wat gegevens te door­zoeken. Open je search maar eens, en kijk tussen de opties. Daar­naast kan je nog heel wat extra zoek­ma­chines toevoe­gen die je het lev­en makke­lijk­er mak­en. Zek­er de moeite waard om de Android mar­ket Google Play eens te verken­nen.

 9. Kent er iemand een agen­da-app waar ik 2 aparte agenda’s kan bijhouden? Dus 1 werk en 1 prive.

  1. Moet lukken met de inge­bouwde agen­da: Google Cal­en­dar. Die kan je zow­el mobiel als op de com­put­er beheren. Ik gebruik hem zelf ook. Vol­gens mij moet Out­look ook kun­nen.

  1. Kan moeil­ijk anders. Tegen­wo­ordig speel ik zelden nog een spel­let­je. De enige waar ik tijd aan durf ver­spillen is een woord­zoek­er en af-ten-toe Draw Some­thing. Jij ook?

   1. Ik zet ze dan op mijn mobiel, maar doe er nauwelijks er wat mee. Dus gaan ze weer weg.

    Ik heb nu Woord­feud er op staan om andere mensen te plezieren, haha. Ik bak er niks van dus dan vin­dt ik het ook niet leuk. Ik kri­jg elke keer een waarschuwing dat ik weer een woord moet leggen.

    Het enig­ste waar ik echt ver­slaafd aan ben is Jew­els Star, en dan min­er­al. Steeds maar weer proberen mezelf te ver­beteren! Hoe kansloos ook eigen­lijk.

Reacties zijn gesloten.