Antoine Dodson: Bed Intruder Song

Viral hit van het moment Bed Intrud­er Song is hilar­isch om te horen. We kri­j­gen er maar geen genoeg van! :-)

Ter­wi­jl Kel­ly Dod­son lag te slapen drong een onbek­ende haar slaap­kamer bin­nen. De onbek­ende probeerde haar te verkracht­en. Gelukkig werd ze wakker en riep om hulp. Haar broer, Antoine Dod­son, kwam onmid­del­lijk opda­gen en ver­joeg de indringer.

De vol­gende dag wer­den ze geïn­ter­viewd voor het lokale nieuwsjour­naal, en de rest is geschiede­nis.

Videclip

De video­clip, bew­erkt door de onnoze­laars van Auto-Tune the News.

Zelf ook eens auto-tune proberen? Dat kan, met de I Am T‑Pain iPhone app of de Mic­Droid Android app.

Lyrics — Songtekst

he’s climbin in your win­dows
he’s snatchin your peo­ple up
try­na rape em so y’all need to
hide your kids, hide your wife (x 3)
and hide your hus­band
cuz they’re rapin errbody out here
(Cho­rus 1)

you don’t have to come and con­fess
we’re lookin for you
we gon find you
we gon find you
so you can run and tell that,
run and tell that
run and tell that, home­boy
home, home, home­boy
(Cho­rus 2)

we got your t‑shirt
you done left fin­ger­prints and all
you are so dumb
you are real­ly dumb–for real
the man got away leav­ing behind evi­dence
i was attacked by some idiot in the projects
so dumb, so dumb, so dumb, so

(Cho­rus 1)

(Cho­rus 2)

Origineel nieuwsbericht

Het orig­inele nieuws­bericht is al bij­na even grap­pig. Grap­pig, als in: we lachen niet met de feit­en wel om de manier waarop het gebracht wordt.

Alhoewel… miss­chien toch een beet­je, als je ziet hoe Dod­son zijn eigen ongeluk weet uit te melken. Kuch* Bed Intrud­er Cos­tume *Kuch!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.