Een herken­bare sit­u­atie voor oud­ers: je laat jouw kleine spel­let­jes spe­len op een tablet. Je waarschuwt hen dat ze niks mogen kopen uit een of andere app store. Ze doen het toch. Je kri­jgt een reken­ing van aankopen die je niet herkent. Je kind kri­jgt een uit­bran­der. Het had beter moeten weten.

Of: je kind werd opzettelijk mis­leid om deze kosten te mak­en. Bij Face­book noe­men ze dat “friend­ly fraud”. Nathan Halver­son van Reveal schreef er een artikel over: Face­book know­ing­ly duped game-play­ing kids and their par­ents out of mon­ey

Face­book encour­aged game devel­op­ers to let chil­dren spend mon­ey with­out their par­ents’ per­mis­sion – some­thing the social media giant called “friend­ly fraud” – in an effort to max­i­mize rev­enues, accord­ing to a doc­u­ment detail­ing the company’s game strat­e­gy.

[…] The memo stat­ed, “Friend­ly Fraud – what it is, why it’s chal­leng­ing, and why you shouldn’t try to block it.” “Friend­ly fraud” is the term Face­book used when chil­dren spent mon­ey on games with­out their par­ents’ per­mis­sion. Face­book made clear that game devel­op­ers should let chil­dren spend mon­ey even with­out their par­ents’ per­mis­sion.

Het gaat om games zoals Angry Birds, PetVille en Nin­ja Saga. Ontwikke­laars met een geweten stelden een oploss­ing voor, maar dat zag Face­book niet zit­ten.

Stewart’s study had uncov­ered a down­side of pro­tect­ing chil­dren from unwit­ting­ly spend­ing mon­ey. It would like­ly hurt Facebook’s rev­enue.

So despite their month­s­long efforts, and results show­ing they could reduce the prob­lem, and the fact that tech com­pa­nies such as Apple were already using some sim­i­lar form of autho­riza­tion, Face­book decid­ed to go in anoth­er direc­tion. It would not try to block chil­dren from unwit­ting­ly spend­ing hun­dreds or even thou­sands of dol­lars on its games.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.