Het zinken van de Titanic in 3D

Knappe ani­matie van Nation­al Geo­graph­ic die toont hoe de Titan­ic pre­cies zonk. James Cameron en zijn team gebruik­ten deze 3D ani­matie om beter te begri­jpen hoe het schip zonk en in de twee stukken brak. Je kri­jgt eve­neens te zien welke onderde­len loskwa­men tij­dens de 4 kilo­me­ter lange afdal­ing naar de zee­bo­dem.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.