Scheepvaart geschiedenis kaart

In een ver verleden schreef ik een the­sis over inter­na­tionale scheep­vaart, een onder­zoek van meerdere jaren. Mede-his­tori­cus Ben Smith zag het iets grot­er en visu­aliseerde 100 jaar scheep­vaart. Op basis van log­boek­in­for­matie recon­strueerde hij zeereizen van 1750 tot 1850.

Een eerste ani­matie toont de mar­i­tieme seizoe­naliteit waarmee met uitvo­er en terugk­wam.

There are reg­u­lar sum­mer voy­ages from Scot­land to Hudson’s Bay, and from Hol­land up towards Spits­ber­gen

Een tweede, lan­gere video toont een volledi­ge eeuw aan infor­matie. Hier zie je dus ook indi­vidu­ele inci­den­ten.

The Bat­tle of Sal­dan­ha Bay (1796), when a con­tin­gent of Dutch ships sail south and engage with the British in August by the Cape, is clear­ly vis­i­ble on the map; so is much of the Resolution’s route on Cap­tain Cook’s sec­ond voy­age (1772–1775) through the South Pacif­ic, includ­ing its south­ern­most point.

Een ware goud­mi­jn aan data. Ik waan mezelf weer in de lessen van Jan Par­men­tier, waarin hij de winden en stro­min­gen beschreef. En de vele log­boeken die ikzelf analy­seerde die dag per dag het lev­en aan boord beschreven. Good times.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *