24 seizoen 5

24 season 5 fifth dayMor­ge­navond om iets na negen gaat het nieuwe seizoen van 24, het vijfde al, van start. Om meteen met de deur in huis te vallen kri­jg je twee aflev­erin­gen in één keer voorgeschoteld: de gebeurtenis­sen tussen zeven en negen uur ’s ocht­ends. Van alle reeks ver­di­ende seizoen vijf tot nu toe de meeste awards: vijf Emmy Awards in 2006 , waaron­der die voor beste dra­maserie en acteur (Kiefer Suther­land). In Monte Car­lo wordt in twee cat­e­gorieën een Gouden Nimf gewon­nen (beste inter­na­tionale pro­duc­er en beste acteur in een hoof­drol). Als dat een ref­er­en­tie mag zijn dan zit u alvast goed voor de komende maan­den.

Seizoen 5

Dag 5 speelt zich af acht­tien maan­den nadat pres­i­dent Logan aan zijn ambt­ster­mi­jn begon en Jack Bauer onder­dook. De wereld wordt opgeschrikt door het nieuws van de moord op ex-pres­i­dent David Palmer. Hij werd door een scherp­schut­ter om het lev­en gebracht in het apparte­ment van zijn broer Wayne. Minuten lat­er wor­den Michelle Dessler en Tony Almei­da, twee ex-CTU-agen­ten, het slachtof­fer van een bomaanslag nabij hun won­ing. Jack ont­dekt dat er een com­plot tegen hem werd ges­meed om de over­heid te doen geloven dat hij ver­ant­wo­ordelijk is voor de moord op ex-pres­i­dent Palmer en de aanslag op Michelle en Tony. Onder­tussen moet CTU-hoofd Bill Buchanan op bev­el van pres­i­dent Logan pri­or­iteit geven aan de vei­ligheid op een belan­grijke wapen­top met Rus­land in plaats van de onrust­wekkende moor­den te onder­zoeken.

Net geen maand gele­den schreef plaat­ste ik hier al links naar alle aflev­erin­gen van het volledi­ge eerste en tweede seizoen van 24. Omdat ik ongeduldig ben en de reclame­on­der­brekin­gen op de com­mer­ciële zen­der sowieso irri­tant zijn kri­jgt u van mij alvast alle aflev­erin­gen van dit aanstaande seizoen op een dien­blaad­je gep­re­sen­teerd. De kwaliteit is goed, maar alle aflev­erin­gen hebben wel Franstal­ige onder­ti­tels. Daar merk je gelukkig na enkele sec­on­den al niets meer van; en anders is het een goede taaloe­fen­ing. Enfin, de film­p­jes dus. (Als het film­p­je speelt, rechterk­likken en ‘Go Full Screen’ selecteren.) Nog een fijn week­end!

 • 24 (Day 5): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Seizoen 6

8 jan­u­ari: Seizoen 5 is bij ons vanavond pas begonnen, maar over de plas komt seizoen 6 er al aan. Het inter­net zou het inter­net niet zijn moesten al aflev­erin­gen van de vol­gende reeks zijn opge­do­ken. De eerste vier aflev­er­ing van s06 kan je blijk­baar al down­load­en via tor­rent: 7:00am‑8:00am, 8:00am‑9:00am, 9:00am-10:00am, en 10:00am-11:00am.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

8 reacties

 1. Ik wacht liev­er enkele maan­den om dan thuis in één lange ruk te kun­nen kijken, ipv telkens een week op m’n honger te moeten zit­ten :-)

 2. Ik denk dat een hoop Vlamin­gen zich met die links kun­nen amuseren, maar mij zegt het niks. 24, tja, da’s zes keer vier.

 3. De keuze is natu­urlijk vrij voor iedereen, maar als je na de twee aflev­erin­gen van daar­net nog op uwe honger zit dan is het toch dat geen hele week moet wacht­en. Zelf zit ik onder­tussen al aan aflev­er­ing 10.

 4. Ik hield even mijn hart vast … en vrees­de dat er geen franse onder­ti­tels waren, maar wel Frans gespro­ken. Ik hoorde al Jack Bauer zijn beste Frans boven­halen. Een nacht­mer­rie.

 5. Is het nor­maal dat ik die links bij mij niet echt werken? En bestaat daar dan een alter­natief voor?

  Een andere 24-fan

 6. Tiens, ze hebben de aflev­er­ing van 24 pre­cies van het web gehaald. Probeer anders hier eens. Ik ga niet beloven dat de links eeuwig bli­jven werken, maar regel­matig zijn er toch mensen die de film­p­jes opnieuw op het web smi­jten. Daar bli­jven ze dan x‑aantal dagen staan tot de beheerders van bijvoor­beeld YouTube of Dai­ly­Mo­tion ze weer ver­wi­jderen.

 7. Tja… alle Fox-reek­sen zijn jam­mer genoeg niet meer te vin­den op het inter­net, nadat de zen­der dreigde met recht­sza­k­en aller­hande. Je zult gewoon braaf­jes elke week voor de tv moeten gaan zit­ten!

 8. Bijlange niet. ;) Er zijn onder­tussen al meer dan genoeg alter­natieve kanalen opge­do­ken. Allfg bijvoor­beeld, en het zopas vernieuwde PeekVid. En als je daar je gad­ing niet kan vin­den kan je nog alti­jd de juiste tor­rent down­load­en.

  De tele­visiev­er­sie van ‘24’ gaat overi­gens niet veel inter­es­san­ter meer wor­den. Bespaar jezelf de moeite, lees even op Wikipedia hoe het seizoen zal aflopen en begin dan maar meteen aan seizoen 6. Dat is véél span­nen­der!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *