World Press Photo

Dadelijk naar Gent-Sint-Pieters per­ron twee en dan ben ik tegen half acht hopelijk thuis. Ik heb net De Stan­daard gekocht, een spe­ciale edi­tie. Aan­lei­d­ing is de uitreik­ing van de World Press Pho­to Awards, de pri­jzen voor de beste pers­fo­to’s. Voor één keer brengt de krant nieuws­feit­en, cul­turele stukken, weten­schapsver­halen en opiniebi­j­dra­gen aan de hand van foto’s. Miss­chien kom ik nog wel enkele mooie pren­t­jes tegen om op mijn kast te kleven.

Any­ways, tijd om in te pakken want ik moet nog een bus vin­den en een brood­je kopen voor onder­weg. Toede­loe en tot zonda­gavond!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.