World Factbook 2005

CIA World Factbook 2005Regel­matig moet ik iets opzoeken over een bepaald land. Om niet te ver te moeten gaan in het opdiepen van infor­matie ga ik dan meestal naar een onderdeel van de CIA-web­site: het jaar­lijkse World Fact­book. Vorige week bracht de Amerikaanse inlichtin­gen­di­enst aan nieuwe ver­sie uit, en de online ver­sie kreeg ook een update. Eén van de nieuwighe­den is dat de Europese Unie als één entiteit werd opgenomen. Zo kom je er bijvoor­beeld achter dat er in de Unie 457 miljoen mensen lev­en (3de mon­di­aal, na Chi­na en India), waar­van er 206 miljoen een inter­ne­taansluit­ing hebben (1ste mon­di­aal) en 315 miljoen een gsm (ook 1ste).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.